Ootame ettekandeid BaltHerNeti konverentsile ‘Accessing the History of the Baltic Diaspora’, mis toimub 7.-10. juulil 2009 Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus (Vanemuise 42)

detsember 4, 2008

Korraldajad: MTÜ Baltic Heritage Network, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum ja Rahvusarhiiv. Toetaja: Rahvuskaaslaste programm (Haridus- ja Teadusministeerium).

Üritus on jätkuks rahvusvahelisele välisbalti arhiivide konverentsile (International Conference on the Baltic Archives Abroad), mis toimus Tartus 2006. aasta suvel. Seal sõlmitud kontaktidest sündis 2008. aasta jaanuaris uus organisatsioon, mittetulundusühing Baltic Heritage Network, eesmärgiga arendada koostööd Balti diasporaa kultuuriväärtusi koguvate ja uurivate riiklike ja eraarhiivide, muuseumide ja raamatukogude, teadusasutuste, rahvaühenduste ja organisatsioonide vahel, et tagada ajalooliselt väärtuslike Balti diasporaa kultuuriväärtuste säilimine, uurimine ja avalikkusele kättesaadavus. (Vt www.balther.net)

2006. aastal peetud konverentsi põhieesmärk oli luua kontakte ja koondada infot Balti diasporaa kultuuripärandi leidumuse ja seisukorra kohta. 2009. aasta konverents jätkab Balti kultuuripärandi kaardistamist, keskendudes Balti diasporaa kultuuripärandi tähtsusele ja tähendusele, ligipääsu ja kasutamisega seonduvale.

Ettekanded võiksid käsitleda järgmisi teemasid:
– Kas ja kuivõrd on Balti diasporaa kultuuripärand ligipääsetav?
– Kuidas muuta Balti diasporaa kultuuripärand paremini kättesaadavaks?
– Kes ja milleks kasutab Balti diasporaa kultuuriajaloolisi kogusid?
– Milline on kultuuripärandi tähtsus ja tähendus tänastele Balti kogukondadele?
– Milline on Balti diasporaa kultuuripärandi tähtsus ja tähendus asukohamaadele?
– Balti diasporaa kultuuripärand ja rahvusteadused.

 

Ootame esinema:
– kultuuripärandi säilitamisega soetud ametiisikuid ja kultuuriideolooge;
– diasporaa kultuurivaradega töötavaid Balti mäluasutuste spetsialiste;
– diasporaa kultuurivaradega töötavaid spetsialiste ja vabatahtlikke Balti kogukondadest;
– Balti kogukondade esindajaid;
– asukohamaade mäluasutuste esindajaid;
– akadeemilisi uurijaid.

 

Konverentsi töökeeled on inglise ja eesti keel.

Palume saata oma ettekande kokkuvõte (max üks lehekülg) inglise ja eesti keeles ja kontaktandmed (nimi, postiaadress, e-maili aadress, telefoninumber) 18. jaanuariks 2009 e-aadressil karin.kiisk[at]gmail.com või postiaadressil Baltic Heritage Network, Veski 32, 51014 Tartu.
Konverentsi osavõtutasu

15. märtsini 2009:
600 EEK (BaltHerNeti liikmed)
825 EEK (mitteliikmed)

15. maini 2009:
900 EEK (BaltHerNeti liikmed)
1125 EEK (mitteliikmed)

Informatsioon: www.balther.net, piret.noorhani[at]erm.ee