Ootame ettekandeid! BaltHerNeti konverents 2012

märts 2, 2012

 

Ootame ettekandeid BaltHerNeti konverentsile “Varjatud varandused/Hidden Treasures”, mis toimub 26.-28. juunil 2012 Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus (Vanemuise 42).

Korraldajad: MTÜ Baltic Heritage Network, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja Rahvusarhiiv. Toetaja: Rahvuskaaslaste programm (Haridus- ja Teadusministeerium).

Üritus on jätkuks 2006 Tartus toimunud rahvusvahelisele välisbalti arhiivide konverentsile (International Conference on the Baltic Archives Abroad) ja 2009 aset leidnud BaltHerNeti konverentsile. 2006. aasta konverentsi eesmärgiks oli luua kontakte ja koondada infot Balti diasporaa kultuuripärandi leidumuse ja seisukorra kohta. 2009. aastal jätkati Balti kultuuripärandi kaardistamist, keskendudes Balti diasporaa kultuuripärandi tähtsusele ja tähendusele, ligipääsu ja kasutamisega seonduvale.

Konverentsile “Varjatud varandused” ootame ettekandeid arhivaaridelt, museoloogidelt ja raamatukoguhoidjatelt tutvustamaks mäluasutustesse jõudnud välisbalti arhiivimaterjale, mis on uurijate pilgu eest seni kõrvale jäänud, kuid vääriksid teaduslikku uurimist või muul viisil avalikkusele tutvustamist. Samuti ootame ettekandeid akadeemilistelt uurijatelt, kes otsivad või on oma uurimistööde käigus juba leidnud spetsiifilisi ja unikaalseid arhiivimaterjale. Uurija on arhivaari parim sõber ning abiline – ja vastupidi. Uurijate huvid innustavad arhivaare tegutsema – ja vastupidi. Tänavune konverents on täitnud oma eesmärgi, kui uurijad ja arhivaarid on saanud vahetada kasulikku teavet ja genereerinud uusi ideid kogumis- ja uurimistööks.

Konverentsi töökeeled on inglise ja eesti keel.

 

Ettekannete teese (kuni üks lehekülg) inglise ja/või eesti keeles ja kontaktandmeid (nimi, postiaadress, e-maili aadress, telefoninumber) ootame 5. märtsiks e-aadressil karin.kiisk[at]gmail.com või postiaadressil Baltic Heritage Network, Vanemuise 42, 51003 Tartu.

Ettekannete täistekste (eesti ja/või inglise keeles) ootame 10. juuniks (ettekande pikkuseks 20 minutit). Täistekstid on vajalikud sünkroontõlkijate töö hõlbustamiseks.

 

Konverentsi osavõtutasu (garanteerib konverentsimapi, lõunasöögid, vastuvõtud ja kultuuriprogrammi):

15. aprillini 2012
60 EUR (BaltHerNeti liikmed)
80 EUR (mitteliikmed)

15. maini 2012
75 EUR ( liikmed)
100 EUR (mitteliikmed)

Ühe päeva pilet + lõuna
15+10 EUR (liikmed)
25+10 EUR (mitteliikmed)

 

Info:
www.balther.net

piretnoorhani[at]gmail.com
karin.kiisk[at]gmail.com