New Yorgi Eesti Majas peeti väliseesti kultuuripärandi infopäeva

november 4, 2010

Selleks, et ergutada võõrsil elavaid eestlasi oma ajaloopärandiga aktiivsemalt tegelema, on mittetulundusühing Baltic Heritage Network (BaltHerNet) korraldanud infopäevi väliseesti kogukondades. Taolised üritused on toimunud Stockholmis, Peterburis, Hamburgis, Torontos ja Petroskois. Laupäeval, 30. oktoobril peeti infopäeva New Yorgi Eesti Majas.

Esinejaid oli Eestist, Kanadast ja USAst. Ürituse avas Piret Noorhani, kes lisaks väliseesti kultuuripärandi säilitamise üldisele problemaatikale tutvustas Ameerika eestlastele ka VEMU eesmärke ja plaane. Tiiu Kravtsev Eesti Riigiarhiivist (Tallinn) rääkis Eesti arhiividest maailmas, Merike Kiipus Eesti Kirjandusmuuseumist (Tartu) väliseesti trükisõnast. Mõlemad andsid ka põhjaliku ülevaate arhiivide ja raamatukogude andmebaasidest. Enda-Mai Michelson-Holland tutvustas Lakewoodis asuva Eesti Arhiivi Ühendriikides, Inc. ettevõtmisi. Elizabeth Haven Hawley Immigratsiooni Ajaloo Uurimise Keskusest (Immigration History Research Centre, Minneapolis) rääkis Elmer Epneri kogust, mis koos paljude teiste Lakewoodi arhiivimaterjalidega on antud hoiule IHRCsse

Üritust aitasid korraldada New Yorgi Eesti Maja ja Eesti Arhiiv Ühendriikides. Infopäeva läbiviimist toetas rahaliselt Rahvuskaaslaste programm.

Külalistele Eestist ja Torontost korraldati ka visiit Lakewoodi. Tutvustati sealse arhiivi kogude praegust seisu, arutati koostööplaane.

 
Piret Noorhani

 
Vaata fotosid