MTÜ Baltic Heritage Network infopäev väliseesti kultuuripärandi säilitajatele Eestis

aprill 2, 2008

 

MTÜ Baltic Heritage Network korraldab 15. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (J. Kuperjanovi 9, Tartu)  infopäeva väliseesti kultuuripärandi säilitajatele Eestis.
11. jaanuaril 2008 loodi Mittetulundusühing Baltic Heritage Network eesmärgiga arendada koostööd Balti diasporaa kultuuriväärtusi koguvate ja uurivate riiklike ja eraasutuste (arhiivid, muuseumid, raamatukogud, teadusasutused), rahvaühenduste ja organisatsioonide  vahel ja tagada seeläbi ajalooliselt väärtuslike Balti diasporaa kultuuriväärtuste säilimine, uurimine ja avalikkusele kättesaadavus. Organisatsioon on välja kasvanud 2005. aastal loodud väliseesti arhiivide töörühma tegevusest ja kontaktidest, mis sõlmiti rahvusvahelisel välisbalti arhiivide konverentsil Tartus 2006. Jaanuaris 2008 toimus MTÜ BaltHerNet asutamiskoosolek ja seminar läti ja leedu partnerite osavõtul.

Infopäeval tutvustatakse Eesti mäluasutuste esindajatele MTÜ BaltHerNet tegevusplaane. Esitletakse mitmekeelset infoportaali Baltic Heritage Network, mis koondab informatsiooni Balti diasporaa kultuuripärandi leidumuse ja sellealase tegevuse kohta. Räägitakse Eesti pagulaskunsti töörühma tegevusest ja Rahvuskaaslaste programmi tulevikust. Kohtumise eesmärgiks on laiendada MTÜ BaltHerNet koostöövõrgustikku uute aktiivsete liikmetega.

Ürituse läbiviimist toetab Rahvuskaaslaste programm.

 

Kava

10.00-10.30 Registreerumine, hommikukohv

10.30-12.00
Aho Rebas, Uue Rahvuskaaslaste programmi koostamise hetkeseis ja arengusuunad
Piret Noorhani, Väliseesti arhiivide töörühmast ja MTÜ-st BaltHerNet
Tiiu Talvistu ja Kersti Koll, Projekti „Eesti pagulaskunst“ tutvustus
Diskussioon

12.00-13.00 Lõuna

13.00-14.30
Piret Noorhani, Birgit Kibal, Anne Valmas, Karin Kiisk, Infoportaali Baltic Heritage Network tutvustus
Diskussioon

14.30-15.00 Kohvipaus

15.00-16.00 Diskussioon:  koostöövõimalused portaali arenduses

 

Osalemissoovist palume teada anda 11. aprilliks: karin.kiisk[at]gmail.com

Info: piret.noorhani[at]erm.ee, t. 7350 423; karin.kiisk[at]gmail.com