In memoriam Vincas Bartusevičius (1939-2020)

aprill 30, 2020

Aprillis saabusid Saksamaalt kurvad uudised. 21. aprillil 2020 lahkus meie hulgast dr. Vincas Bartusevičius, Leedu Rahvusraamatukogu pikaaegne sõber. Dr. Bartusevičius, DP põlvkonna esindaja, põgenes Saksamaale koos oma vanematega 1944. aastal ning jäi sinna kogu eluks. 1959. aastal lõpetas ta 16. Veebruari Gümnaasiumi. Ta õppis sotsioloogiat, ajalugu ja psühholoogiat Müncheni ja Tübingeni ülikoolides.

Mitme aastakümne vältel pühendas dr. Bartusevičius oma aega ja energiat leedu asjadele. Ta juhtis Leedu-Saksa tudengite ühingut Ateitis, oli uudiskirja „Ateitin“ toimetaja, Leedu Saksa Noorteühingu aktiivne liige ning ajalehe „Jaunimo Žodis“ peatoimetaja. Aastatel 1967-1974 õpetas Dr. Bartusevičius 16. Veebruari Gümnaasiumis. Ta oli Saksamaa leedulaste ühingu aktiivne liige, ta valiti ka selle juhatusse. Aastal 2010 autasustas ühingu juhatus dr. Bartusevičiust juhatuse auliikme tiitliga.

Alates 1981. aastast kuni surmani juhtis dr. Bartusevičius Leedu Kultuuri Instituuti Saksamaal (https://vlbe.org/kitos-organizacijos/lietuviu-kulturos-institutas-lki/). Tänu tema jõupingutustele organiseeriti rohkem kui kolmkümmend aastakonverentsi. Ta vastutas ka instituudi publikatsioonide eest: “Suvažiavimo darbai” [Kongressi kord] ja “LKI leidiniai” [Instituudi toimetised].

Dr. Bartusevičiuse uurimisteemade hulka kuulusid leedu diasporaa, leedu kogukond Saksamaal ning Leedu Vabariigi areng 20. sajandi lõpul. Temalt on ilmunud viis raamatut ja palju artikleid.

Rohkem kui kolm aastakümmet oli dr. Bartusevičius Leedu Rahvusraamatukogu pühendunud sõber. Tänu tema ja tema kolleegide jõupingutustele Leedu Kultuuri Instituudist, jõudis meie raamatukokku 1990. aastal üks esimesi saadetisi pagulaskirjandust. 2012. aastal esitleti Leedu Rahvusraamatukogus dr. Bartusevičiuse monograafiat “Leedulased DP laagrites Saksamaal 1945-1951” (Vilnius: Versus aureus).

Aastal 2014 oli mul võimalus olla Leedu Kultuuri Instituudis praktikal ning oluliselt täiendada rahvusraamatukogu andmebaasi leedu diasporaa pressi puudutavate andmete osas. 2015. aastal, korraldasid raamatukogu ja Leedu Kultuuri Instituut, et tähistada leedu DP-de 70. aastapäeva, üheskoos rändnäituse “Leedu trükised Euroopas pärast Teist maailmasõda.”

Oma ühiskondliku ja teadusliku panuse ja tegevuse eest anti dr. Bartusevičiusile mitmeid autasusid nii Leedu Vabariigilt kui Saksamaa Liitvabariigilt.

Jolanta Budriūnienė