Loodi MTÜ Baltic Heritage Network

jaanuar 16, 2008

 

10.-11. jaanuaril Eesti Rahva Muuseumis toimunud BaltHerNet Balti seminaril asutati mittetulundusühing Baltic Heritage Network (BaltHerNet).

Seminari korraldas väliseesti arhiivide töörühm koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Karl Ristikivi Seltsiga. Üritust toetas Rahvuskaaslaste programm (Haridus- ja Teadusministeerium). Esindatud olid kõik kolm Balti riiki: 22 osavõtjat 17 erinevast mälu- ja teadusasutusest.

MTÜ BaltHerNet peamiseks eesmärgiks on arendada koostööd Baltimaade ja Balti diasporaa kultuuriväärtusi koguvate ja uurivate riiklike ja eraarhiivide, muuseumide ja raamatukogude, teadusasutuste, rahvaühenduste ja organisatsioonide vahel, et tagada ajalooliselt väärtuslike Balti diasporaa kultuuriväärtuste säilimine, uurimine ja avalikkusele kättesaadavus. MTÜ BaltHerNet arendab rahvusvahelisi ja siseriiklikke koostöövõrgustikke, haldab ja arendab Balti diasporaa kultuuripärandi infoportaali Baltic Heritage Network, korraldab konverentse, seminare ja koolitusi.

MTÜ asutamiskoosolekul 11. jaanuaril valiti 5-liikmeline juhatus: Piret Noorhani (president, Eesti Rahva Muuseum), Linas Saldukas (asepresident, Leedu Emigratsiooni Instituut), Gatis Karlsons (asepresident, Läti Riigiarhiivi Peavalitsus), Karin Kiisk (sekretär; Tartu Ülikool), Birgit Kibal (Eesti Rahvusarhiiv). Valiti ka revisjonikomisjon: Tiiu Kravtsev (esinaine, Eesti Riigiarhiiv), Merike Kiipus (Eesti Kirjandusmuuseum), Anne Valmas (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu).

Informatsiooni organisatsiooni ja selle tegevuse kohta leiate infoportaalist BaltHerNet. 2008 toimuvad infoportaali ja organisatsiooni tutvustavad üritused ka Eesti mälu- ja teadusasutustele ning Eesti kogukondadele. Jälgige reklaami!

 

Piret Noorhani
Eesti Rahva Muuseum
J. Kuperjanovi 9, 50409 Tartu
t. 7350 423
Piret.Noorhani[at]erm.ee