Loeng eesti diasporaa hargmaisusest

märts 7, 2018

13. märtsil kell 18 kõneleb Tallinna Ülikooli antropoloogia osakonna magistrant Ede Schank Tamkivi Eesti Rahva Muuseumi loengusarjas “Maailm ja rahvad” Eesti diasporaa hargmaisusest.

Kas teises maailma otsas eestlane olla on alati uhke ja hää? Kas ja mil määral seovad ühine rahvus ja keel kodumaalt kaugel elavaid eri põlvkondi, erinevate elualade esindajaid? Kes on globaalne eestlane?

Nende küsimuste üle arutleb emakeelepäeva eel, 13. märtsil kl 18 loengusarjas “Maailm ja rahvad” Tallinna Ülikooli antropoloogia osakonna magistrant Ede Schank Tamkivi. Ettekanne “Eesti diasporaa hargmaisusest” põhineb 2012.–2015. aastatel tehtud välitöödele USAs Californias San Francisco lahe piirkonnas.

Loeng on tasuta ja eesti keeles.
13. märts kl 18
Eesti Rahva Muuseumis

Fotol hetk Ede välitöödel. #estonianmafia (Foto: Camila Soares)