Lahkus dr Endel Aruja (5.07.1911-4.02.2008)

veebruar 14, 2008

 

4. veebruaril suri Torontos füüsikadoktor ja aktiivne väliseesti avaliku elu tegelane Endel Aruja.

 

Dr. Endel Aruja

Dr. Endel Aruja

Endel Aruja sündis Valgamaal Kuigatsi vallas Soontagas põllu- ja veskirentnikuperekonnas. Esimese koolihariduse sai ta Soontagas. Seejärel õppis Tõrvas: Hans Linsi poolt juhitud algkoolis, Patküla algkoolis ja Tõrva Ühisgümnaasiumis. 1930 lõpetas Tartu poeglaste reaalgümnaasiumi ning 1935 Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna, omandades ka TÜ didaktilis-metoodilises seminaris õpetajakutse. Töötas 1936-38 TÜ füüsikainstituudis assistendina ja alustas uurimistööd röntgenkristallograafia alal. 1938 kaitses magistriväitekirja. 1938-1939 assistent Tallinna Tehnikaülikooli füüsikalaboris. 1939-1941 Briti Nõukogu stipendiaat Cambridge`i Ülikoolis Cavendishi laboris, 1941-1944 Newcastle-upon-Tyne`is King`s College`i füüsikalaboris. 1943 kaitses doktoriväitekirja Cambridge`i Ülikoolis.

Elas ja töötas kuni 1962. aastani Inglismaal, lüües kaasa mitmete eesti organisatsioonide asutamises juhtimises: Londoni Eesti Selts, Inglismaa Eestlaste Ühing, Londoni Eesti Maja. Tegutses Balti Nõukogus, Balti Humanistlikus Ühingus, Eesti Rahvusfondis ja Eesti Rahvusnõukogus, toimetades ja levitades nende väljaandeid, milleks asutas kirjastuse „Northern Publications“. Koostas esimese paguluses ilmunud raamatute nimekirja (1951, täiendatud 1952) ja estica kartoteegi (üle 20 000 nimetuse). Ta aitas asutada ajalehte „Eesti Hääl“ ja oli „Baltic Review“ Londoni toimetaja. Kirjutas Eesti-ainelisi artikleid „Encyclopaedia Britannica`le“.

1962 kolis Kanadasse. Töötas 1962-1964 teadurina Torontos Ontario Research Foundation`is elektrondifraktsioonitehnoloogia arendamisel. 1965-1976 Ryerson Polytechnical Institute`i füüsikaprofessor. 1974 külalisprofessorina Liibanonis Beiruti Ameerika Ülikoolis, 1975 Keenias Nairobi Ülikoolis. 1979 nõustajana Kairos programmi Executive Service Overseas raames.

Kanadas jätkas aktiivset osalemist paguluselus. Oli ESTO`84 peakomitee abiesimees.  1972-2004 Tartu Instituudi üks direktoreid, juhatuse sekretär ja arhivaar ning tegevuse põhikorraldaja, sh Bibliograafia Klubi juhataja.

E. Aruja oli arvukate seltside ja organisatsioonide liige: The Royal Insitution of Great Britain, Physical Society of London, Institute of Physics (UK), American Crystallographic Association, Eesti Teadlaste Ühing (USA),Canadian Association of Physicists, AABS, Canadian Oral History Association, Canadian Ethnic Studies Association,Ontario Association of Archivists, Baltic Committee (Toronto), Tartu College`i nõukogu, Eesti Sihtkapital Kanadas, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, Toronto Eesti Selts, Toronto Eesti Pensionäride Klubi, Kanada Eestlaste Ajaloo Komisjon jt.

E. Aruja valiti TÜ audoktoriks 1990. Aastal 1998 omistati talle  EV Valgetähe V klassi orden ja 2002  TÜ Raamatukogu teenetemärk.

Erilise teened on E. Arujal Eesti raamatukogude varustamisel väliseesti trükistega. TI alustas postipakkide saatmisega 1986. Esimene suurem laevasaadetis asus teele 1989 – 160 kasti raamatuid kaaluga umbes 5000 kilo.  Aastate jooksul kujunes välja laialdane suhetevõrk, kuhu kuulusid kõik suuremad Eesti raamatukogud (EKM Arhiivraamatukogu, TÜ Raamatukogu, TLÜ (endine TA) Raamatukogu, Rahvusraamatukogu, Tehnikaülikooli Raamatukogu), rida rahvaraamatukogusid ja hulk eraisikuid. Aastaks 2003 oli Eestisse saadetud ligikaudu 7000 kasti raamatuid.

E. Aruja tegevus TI Arhiivi ja Raamatukogu rajamisel ja kujundamisel üheks mahukamaks väliseesti kultuurivaramuks on hindamatu ja igavikulise väärtusega. Tema arhivaariaja lõpuks olid kogud kasvanud sedavõrd suureks, et täitsid Tartu College`i kolmel korrusel kaheksa ruumi – kokku 236 m2. Seal sisalduvad ajaloolised materjalid on olulisteks allikateks kõigile, keda huvitab eestlaste saatus pärast Eestist lahkumist 1944. aastal, eriti elu Põhja-Ameerikas.

Ülemaailmne eesti arhiivikogukond tunnustab dr Endel Aruja suurt panust meie ajaloolise mälu püsimisse ning jääb teda alati mäletama sitke ja tubli töömehena.

 

Piret Noorhani