Kutse pagulaskonverentsile

aprill 22, 2014

 

Sel sügisel möödub 70 aastat suurpõgenemisest, mis viis läände kümneid tuhandeid eestlasi. Selle sündmuse meenutamiseks korraldab MTÜ Eesti Diasporaa Akadeemia koostöös Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi ja Akadeemilise Raamatukogu Väliseesti kirjanduse keskusega 18.-19. septembril 2014 teaduskonverentsi, kuhu oodatakse esinema migratsiooni- ja diasporaauurijaid ning kultuuripärandi kogujaid.

 

Oodatud on ettekanded järgmistel teemadel:

– eestlaste kohanemine võõrsil: kogukonna ja asukohamaa ühiskonna perspektiiv

– rahvuslik ja etniline mõõde eesti hajalakogukondade aja- ning kultuuriloos

– suhtlemine kodumaaga

– hargmaisus ja eesti hajala olevik ning tuleviku väljavaated

– hajala kultuuripärandi kogumine: põhimõtted ja praktikad

 

20. septembril toimub koostöös Okupatsioonide muuseumiga pärimusajaloo päev, kus diasporaakogukondade esindajad saavad jagada oma mälestusi, elukogemust ja arvamusi järgmistel teemadel:

– Suur põgenemine, asukohamaa valik, paguluses veedetud aastad

– Kohanemine võõrsil: inimsuhted, kliima, ühiskond

– Põlvkondadevahelised suhted eesti kogukondades

– ESTO ja teised suurüritused: köögipool ja inimlikud kontaktid

– Sugulastega suhtlemine läbi raudse eesriide

– Naasmine Eestisse endise pagulase või pagulaste järglasena

 

Teesid (kuni 1 A4) teaduskonverentsiks ja/või pärimuspäevaks palume saata hiljemalt 25. maiks 2014 aadressile: pagulaskonverents[at]gmail.com

Korraldustoimkond:
Aivar Jürgenson
Sander Jürisson
Maarja Merivoo-Parro