Kõrge tunnustus Anu Korbi´le

veebruar 25, 2021

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid tunnustas Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadurit, eesti folkloori ja Siberi eestlaste rahvapärimuse pikaajalist kogujat ning sariväljaande „Eesti asundused I-VII“ koostajat Anu Korbi Valgetähe V klassi teenetemärgiga. Vabariigi aastapäeva eel anti teenetemärgid 152 inimesele, kelle pühendumus oma tööle ja kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks.

Anu Korb on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina 1974. aastal ning töötanud alates 1975. aastast Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis teadurina, 1991–1998 arhiivi juhatajana ning alates aastast 2007 teadustööle keskendudes vanemteadurina. Anu Korb on Akadeemilise Rahvaluule Seltsi ja Idaeestlaste Seltsi liige, aastatel 2004–2010 oli ta ka viimase juhataja.

Anu Korbi esimene kokkupuude Siberi eestlastega leidis aset 1991. aasta augustis Ülem-Suetuki külas Krasnojarski krais. Sealtpeale on Anu Korb korraldanud regulaarseid kogumisretki Siberi eesti asundustesse, sh mitmesse Lõuna-Eestist väljarännanute külla: Zolotaja Niva, Semjonovka, Lilliküla, Estonka Omski oblastis, Jurjevka ja Koidula Kemerovo oblastis jmt. Läbi on käidud pea kõik veel alles olevad eesti kogukonnad (aga neid on umbes 40) ning kogutud on mitmekülgset suulist pärimust ja külaajaloolist materjali. 2003. aasta sügisel alustas Anu Korb Venemaal (eeskätt Siberis) sündinud eestlaste pärimuse kogumist Eestisse tagasipöördunute juures (sh ka Põlva- ja Võrumaal). Salvestatu, kirjapandu, filmitu ja pildistatu on arhiveeritud Eesti Rahvaluule Arhiivis ning kättesaadav kõigile uurijaile ja huvilistele. Nii Siberist kui ka tagasi Eestisse pöördunud siberlastelt kogutut on ta avaldanud populaarses tekstiväljaannete sarjas ”Eesti asundused“, milles on ilmunud seitse mahukat teost.

2003. aastal algatas Anu Korb ka koguperepäevade sarja „Venemaale veerenud”, kus tutvustatakse laiemale huviliste ringile Venemaa asundustest kogutud materjali. Samuti on Korb koostanud fotonäitusi, neist suurim „Siberi eestlased” valmis 2008. aasta lõpul koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga. 

Anu Korb on Baltic Heritage Networki ja väliseesti arhiivide töörüh,a kauaagen liige. Siberi eestlaste pärimuse jäädvustamisega on ta märkimisväärselt avardanud väliseesti uuringuid, näidates, et väliseestlased pole mitte ainult läänes, vaid ka idas. Soovime Anule palju õnne ja jõudu tööle!