Konverents “Vabatahtlik ja sunniviisiline ränne eesti migratsiooniloos” Tallinna Ülikoolis

september 29, 2010

 

12.-13. oktoobril 2010 toimub Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, ruum M-225) interdistsiplinaarne teaduskonverents “Vabatahtlik ja sunniviisiline ränne eesti migratsiooniloos.”

Konverentsil arutatakse erinevatel perioodidel ja erinevatel põhjustel aset leidnud rändeid nii Eestist välja kui Eestisse. Ettekannetega astuvad üles migratsiooniküsimusi uurivad ajaloolased, etnoloogid, folkloristid ja demograafid Eestist, Venemaalt ning Soomest.

Kõik huvilised on oodatud!

 

Konverentsi ajakava:

12. oktoober
Algus kell 11.00

Juhatab Kaja Kumer-Haukanõmm
1. Aivar Jürgenson (Tallinna Ülikool) “Vabatahtlik ja sunniviisiline ränne”
2. Priit Raudkivi (Tallinna Ülikool) “Mõtteid saksa migratsioonist Liivimaale keskajal”
3. Marjo Mela (Helsingi Ülikool) “Eestlaste väljaränne Lätimaale – põhjused ja tagajärjed”

Lõuna 12.45-14.00

Juhatab Kaja Kumer-Haukanõmm
4. Kadri Tooming (Tartu Ülikool) “Agraarse Siberisse rändamise motiividest ja rände iseloomust 1890 -1914”
5. Astrid Tuisk (Eesti Kirjandusmuuseum) “Siberi eestlaste väljarändamisjutud”
6. Ivo Paulus (Tallinn) “Kaugel idas – paradiisis, põrgus”

7.Piret Paal (Helsingi Ülikool) “Eestlased Münchenis 2010” (posterettekanne)
8. M.L. Zasetskaya (Russian Museum of Ethnography, Saint-Petersburg) “Free Farmer on the Free Land: Concerning the National Idea of Estonian Migrants in 1860-1870-ties” (posterettekanne)

Paus 15.30-16.00

Ekskursioon KUMU näitusele “Eesti kunst paguluses” (KUMUs, Weizenbergi 34/Valge 1).

 

13. oktoober
Algus kell 10.00

Juhatab Aivar Jürgenson
8. Olev Liivik (Eesti Ajaloomuuseum/ Tartu Ülikool) “Kas põgenikud või väljarändajad? Baltisakslaste ümberasumine Eesti Vabariigist Suur-Saksamaale 1939/40. aastal”
9. Kaja Kumer-Haukanõmm (Tartu Ülikool) “Teise maailmasõjaaegne eestlaste sundmigratsioon Läände”
10. Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum) “Võõraste tähtede all: Austraalia eesti diasporaa ja adaptatsiooninarratiivid”

Paus 11.30-12.00

Juhatab Astrid Tuisk
11. Aigi Rahi-Tamm (Tartu Ülikool) “Eesti kodanike sundmigratsioon itta 1940.-50. aastatel”
12. Olaf Mertelsmann (Tartu Ülikool) “Sõjajärgne immigratsioon ja selle põhjused”
13. Madis Tuuder (Eesti Kunstiakadeemia) “Kompaktse eestivene (maa)asustuse teke pärast II maailmasõda Ida-Virumaa Vaivara valla näitel”

Lõuna 13.30-14.30

Juhatab Astrid Tuisk
14. Anu Korb (Eesti Kirjandusmuuseum) “Siberist tagasirännanute kohanemine Eestis: kollektiivne ja isiklik kogemus”
15. Tiiu Jaago (Tartu Ülikool) “Migratsioon ja kohanemine: 1990.-2000. aastatel kirjutatud eluloojututuste analüüs”
16. Kristi Anniste (Tartu Ülikool) “Eestlaste ränne Soome alates 1990. aastatest.”
Lõpparutelu