Kanada panus Leedu Vabariigi iseseisvuse taastamisse 1987-2004

september 7, 2020

30 aastat tagasi leidis ajaloos aset pöördeline moment– Leedu Vabariigi iseseisvuse taastamine. Enne seda, kui raudne eesriie viimaks lagunema hakkas ning algas Glasnost, mainiti Leedu Vabariiki Kanada ajakirjanduses üliharva.

Kanada ajakirjandus pööras tähelepanu Leedus arenevatele sündmustele ning Kanada leedulased said jälgida seda, kuidas asjalood arenesid, nii Leedu kui Kanada meedia vahendusel.

Meie esitame Leedus 1987-2004 toimunud ajaloolised muutused ajakirjanduse vaatevinklist. Artiklite pealkirjad näitavad teile, kuidas Kanada ajakirjanikud on seda ajaperioodi tõlgendanud, pilguheidul ajalehte „Lights of Homeland“ („Kodumaa Tuled“) avanevad Kanada leedulaste kogukonna proaktiivsed vastused toimuvale nii ühiskondlikul kui poliitilisel tasandil.

Külastage seda näitust meie veebilehel:
www.lithuanianheritage.ca/canadas-contribution-to-lithuanias-road-to-independence-1987-2004/

Kanada Leedulaste Muuseum-arhiiv