JÄÄB ÄRA! BaltHerNeti suvekool 2020

märts 30, 2020

COVID-19 massiline levik on muutnud meie kõigi igapäevaelu ja toimimisviise. Paljud meist on sunnitud eemale jääma oma tavapärastest tööpaikadest ja isoleeruma kodudesse, et teha sealt kaugtööd. Üritused on ära jäetud või edasi lükatud. Võimalused ringilikumiseks on muutunud piiratuks, kui mitte lausa olematuks.

Ka BaltHerNet on pidanud oma plaane muutma. Suure kahjutundega teatan, et 2020. aasta suvekool, mis pidi aset leidma Hiiumaal, jääb ära. Kuna keegi meist ei tea, millal kriis lõpeb ja tavapärane elu taastub, on keeruline seda ka edasi lükata. Paljudele meist tähendab suvekoolist osavõtt rahvusvahelist reisimist, väljavaated selleks on lähikuudel paraku kehvad.

Küll peame me aga kindlasti ära MTÜ aastakoosoleku – kas ainuüksi internetis või kombineerituna kohtumisega Eestis, sellest anname teile teada niipea, kui asjaolud võimaldavad.

Järgmine BaltHerNeti kogukonna kokkusaamine leiab aga aset 2021. aasta konverentsil Leedus.

Seni hoidkem kontakti interneti vahendusel. Kõik maailma mäluasutused mõtlevad välja uusi viise, kuidas oma teenuseid inimesteni tuua ilma, et nad peaks kusagile kohale minema. Ärgem meiegi laskem head kriisi raisku minna! Kasutame vana ja loome uut digitaalset sisu. Genereerime uudseid ideid ja lahendusi. Saatke meile infot mäluasutuste aktsioonide kohta, mis on käivitunud koroonakriisi ajal. BaltHerNeti uudiskiri ja portaal ootavad endiselt teie uudiseid.

Soovin teile kõigile rahulikku meelt ja head tervist! Hoidkem ennast, oma lähedasi ja meie kultuuripärandit!

 

Piret Noorhani