Ilmus “Siberi eestlaste elud ja lood”

detsember 3, 2010

 

Ilmunud on uus raamat Anu Korbilt – “Siberi eestlaste elud ja lood” (EKM Teaduskirjastus: Tartu, 2010, 359 lk.).

Raamat jätkab sarja „Eesti asundused”, kuid erineb senistest kogumikest tunduvalt. Kui sarja neli esimest osa olid folkloorikesksed (igas raamatus tutvustati konkreetse piirkonna tänini säilinud pärimust – jutte, laule, mänge, kombeid, loitse jm), siis nüüd keskendutakse elu- ja külalugudele.

Raamatusse on koondatud 15 lugu, Siberis sündinud eestlaste mälestused oma pere- ja külaelust. Jutustajate esivanemad olid 19. sajandi viimasel kümnendil ning 20. sajandi algul Siberisse välja rännanud või sattunud sinna veelgi varem muul moel, nt sõjapõgenikuna või Vene tsaari poolt väljasaadetuna. Nad olid Siberi avarustes kodu rajanud ning lootnud oma maad harides järjele jõuda. Millega uutes oludes tegelikult kokku puututi, sellest jutustavad Siberist Eestisse, oma esivanemate sünnimaale tagasi jõudnud eestlased.