ICA president Ian Wilson kohtus Riias Balti arhivaaride ja raamatukoguhoidjatega

september 27, 2009

31. augustil 2009 toimus Läti Välisministeeriumis Riias seminar „Arhiivid ja mäluasutused“ (Archives and Memory Insitutions). Seminar korraldati Rahvusvahelise Arhiivinõukogu (International Council on Archives, ICA) presidendi Ian Wilsoni visiidi puhul Lätisse. Kohtumise organiseerisid Läti Välisministeerium, UNESCO Läti esindus ja Läti Riigiarhiivi Peavalitsus.

Seminarile tulnuid tervitasid Läti Rahvusraamatukogu direktor Andris Vilks ja Läti Riigiarhiivi Peavalitsuse peadirektor Valdis Štāls.

Pikema ettekandega „Opportunities and models for library and archive cooperation in enchancing the role of the memory institutions“ esines Ian Wilson. Ta rääkis kaasaegsete mäluastutuste ees seisvatest probleemidest ja võimalustest, keskendudes koostöövajadusele ja rõhutades värskete vaatenurkade olulisust. Ta jagas ka Kanada Rahvusarhiivi ja Rahvusraamatukogu kokkuliitmisel saadud kogemustest. Ümberstruktureerimise tulemusel sündis Kanada Arhiiv ja Raamatukogu, mille peadirektori ( ja riigiarhivaari) kohuseid Wilson täitis kuni 2009 kevadeni.

Pärast kohvipausi jätkati paneeldiskussiooniga „Archive as an active cultural eritage instituion for society“. Esimeses osas rääkisid Balti riigiarhiivide esindajad Inta Feldmane (Läti Riigiarhiivi Peavalitsus, digidokumentide osakonna juhataja), Priit Pirsko (Eesti riigiarhivaar)ja Vidas Grigoraitis (Leedu Arhiiviameti peadirektor) Balti riiklike arhiivide viimaste aastate arengutest IT vallas jm ning olukorrast praeguse majanduskriisi tingimustes. Gatis Karlsons (Läti Riigiarhiivi Peavalitsuse asedirektor) rääkis institutsioonide vahelisest koostööst Läti Arhivaaride Ühingu perspektiivist.

Paneeli teises osas jätkati arutelu MTÜ-de rollist mäluasutuste vahelises koostöös. Balti Audiovuisuaalsete Arhiivide president Juozas Markauskas peatus Balti ja Põhjamaade audiovisuaalsete arhiivide vahelisel koostööl. Baltic Heritage Network`i president Piret Noorhani tutvustas Balti diasporaa kultuuripärandiga tegeleva organisatsiooni tegemisi. Seejärel andsid Andris Vilks (Läti Rahvusraamatukogu direktor), Algirdas Plioplys (Leedu Rahvusraamatukogu asedirektor) ja Mihkel Reial (Eesti Rahvusraamatukogu tehnoloogiadirektor) ülevaate Balti rahvusraamatukogude hetkeolukorrast ja tulevikuväljavaadetest.

Seminari lõppedes külastati Läti Riiklikku Ajalooarhiivi ja Läti Rahvusraamatukogu, rahva seas „Valguse paleeks“ kutsutud ehitust Daugava kaldal. Raamatukogu peaks valmima 2012.
Piret Noorhani

 

imgp5302

imgp5303