Folklore 58 – erinumber Balti diasporaa teemal

september 18, 2014

Ajakirja Folklore erinumber (nr 58) sisaldab eesti ja läti folkloristide ja etnoloogide uurimusi Siberi rahvuskaaslastest. Nii koostaja Anu Korb kui artiklite autorid on teinud välitöid erinevates Siberi eesti ja läti kogukondades pärast Eesti ja Läti Vabariigi iseseisvuse taastamist.

Siberi eesti ja läti kogukonnad on tekkinud väljarändamise (kõrgaeg 1890-1918) ja tsaarivalitsuse perioodil väljasaatmise või sundasumisele saatmise (ulatuslikumalt alates 19. sajandi algupoolest) tulemusena. Siberis elavate eestlaste ja lätlaste saatused on tihedalt põimunud omavahel ja teiste Venemaal elavate luteriusuliste rahvaste omadega.

Avaartiklis annab Anu Korb lühiülevaate kahe maa uurijate kogemusest Siberi rahvuskaaslaste uurimisel. Aivar Jürgenson analüüsib eestlaste Siberi stereotüüpe. Sanita Reinsone pakub teavet migratsiooni- ja väliskogukonna uurimisest, lähtudes 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse migratsioonitekstidest ning 2000. aastatel talletatud väljarändajate järeltulijate juttudest. Astrid Tuisk käsitleb Siberi eestlaste kujutlusi naabruses elavatest turgi rahvastest. Sandis Laime keskendub ühe Siberi küla Timofejevka paigapärimusele. Aigars Lielbardis uurib Siberi Timofejevka külast kogutud materjali põhjal religiooni ja maagia suhteid. Anu Korbi artikkel pajatab Minussinski piirkonna eestlaste näitel Siberi eestlaste surmakultuuri muutumist ajas. Andreas Kalkuni ja rahvamuusika-uurija Janika Orase koostöös valminud artikkel räägib Siberi setode laulutraditsioonist. Ajakiri annab ülevaate vahepealsetest konverentsidest ja ilmunud erialakirjandusest.

 

Eelretsenseeritav teadusajakiri Folklore: EJF ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/folklore/vol58