Eesti sümpoosium Glasgow’s

jaanuar 3, 2012

Detsembri alguses leidis Glasgow Ülikooli juures tegutseva Kesk- ja Ida-Euroopa Uuringute Keskuse eestvedamisel aset kaks Eesti-teemalist akadeemilist sündmust, kus tegeldi ka diasporaa küsimustega.

1. detsembril toimus e-raamatukogundusele pühendatud ümarlaud ning tõlkija Eric Dickensi juhendamisel kaks Eesti kirjanduse tõlkimise seminar-töötuba. Sellele järgnes kaks päeva väldanud interdistsiplinaarne tudengikonverents „Perspectives on Estonia – Past, Present and Future. II”, kus tegeldi Eesti ajaloo, kultuuri, ühiskonna, meedia, identiteedi, muusika, kunsti ja filmiga seotud küsimuste avamisega akadeemiliste uurimuste kontekstis. Eraldi sessioon oli pühendatud ka diasporaa ning vähemusrahvuste temaatikale.

Cambridge’i Ülikooli magistrant Ave Lauren rääkis eesti diasporaa kogukondade identiteediloomest ning Tallinna Ülikooli doktorant Maarja Merivoo-Parro tutvustas globaalse eestluse avaldumisvorme. Konverentsi raames toimus ka Eric Dickensi tõlgitud eesti proosa valimiku “The Dedalus Book of Estonian Literature” esitlus ning kultuuriprogramm, mille käigus tutvuti Glasgow ülikooli linnaku ning muuseumidega.

1.-3. detsembrini väldanud ürituste peakorraldajaks oli Kesk-ja Ida-Euroopa Uuringute Keskuses eesti keele ja kultuuri õppejõuna tegutsev Lea Kreinin, kes ise oma doktoritöö raames Šotimaa eestlaskonda koondab ja kaardistab. Tema sütitaval initsiatiivil võttis üritusest osa ka mitu Šotimaa eestlast, mis andis hea võimaluse vahetuks suhtlemiseks sealse diasporaa esindajatega.

 

Maarja Merivoo-Parro

 

Fotosid vaata siit