Eesti Rahva Muuseum kuulutab välja mälestuste kogumise võistluse “Väliseestlaste reisid Nõukogude Eestisse”

veebruar 9, 2009

 

Pärast Eesti sunniviisilist liitmist Nõukogude Liiduga eraldas Eestit muust maailmast „raudne eesriie“. Teise maailmasõja järgseil aastail olid piirid sama hästi kui kinni, hakates veidi paotuma 1950. aastate keskpaigas. Välisturism hakkas elavnema 1960. aastate teisel poolel, kuid jäi siiski väga piiratuks, olles totalitaarse režiimi tingimustes allutatud rangele kontrollile. 2008. aastal kutsus Eesti Rahva Muuseum Eesti inimesi meenutama oma välismaareise nõukogude ajal.

Kuid samal ajal toimus ka teisesuunaline liikumine. Mõned välismaale põgenenud eestlased tulid Eestisse külla juba esimesel võimalusel – 1950. aastate keskel ja 1960. aastail. Kuigi oli palju neid, kes kunagi ei külastanud okupeeritud kodumaad, oli 1970. ja 1980. aastail Eestisse sõitjate hulk juba märkimisväärne. Nüüd palub muuseum välismaal elavaid eestlasi kirja panna oma mälestusi reisidest Eestisse nõukogude ajal, oma muljeid Nõukogude Eestist, siinsest elust ja inimestest ning nõukogude süsteemist.

Võistlusele on oodatud nii pikemad kui lühemad vabas vormis kaastööd. Võite juhinduda käesolevast küsimuslehest, vastates kõigile küsimustele või osale neist. Küsimustikus ei ole püütudki puudutada kõikvõimalikke erinevaid olukordi, selle eesmärgiks on pigem üldiselt mõtteid suunata. Võite kirjutada ka täiesti vabalt, järgimata etteantud küsimusi. Oodatud on muudki asjakohased mälestused, mis Teile olulised tunduvad. Kui olete korduvalt nõukogude ajal Eestis käinud, kirjutage neist reisidest eraldi või siis vaadelge erinevaid valdkondi aegade lõikes. Kui mõni kirjeldatav olukord tundub Teile väga tundlik, võite kasutada ka varjunimesid.

Eesti Rahva Muuseum on tänulik ka fotode eest, mis illustreerivad Teie kirjutatut. Fotosid ja negatiive võetakse vastu kingitusena või laenatakse koopiate tegemiseks. Saadetises palume märkida, kas neid soovitakse kinkida või laenata. Fotosid ärge paberile liimige. Lisage andmed fotode kohta eraldi lehel. Albumis olevaid fotosid pole mõtet eraldada, vaid saatke kogu album.

 

Kaastööle lisage vastaja isikuandmed: nimi (soovi korral võite jääda anonüümseks, kuid märkige sel juhul oma sugu), sünniaeg ja -sünnikoht, elukoht, haridus, eriala, töökoht ajal, kui käisite Eestis, praegused kontaktandmed.

Kaastööd palutakse saata elektroonselt (anu.jars[at]erm.ee) või postiga (Anu Järs, Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, 51014 Tartu, Eesti). Tööde esitamise tähtaeg on 30. september 2009.


Küsimustiku leiad siit