Eesti Keskarhiivi Kanadas kogud jõuavad VEMUsse

august 16, 2021

Ehkki suvi on Väliseesti Muuseumis, VEMUs olnud kultuurisündmuste poolest tavapäraselt vaikne, on pingeline töö jätkunud kuumast ilmast hoolimata. Suve suurimaks ettevõtmiseks on olnud Toronto Eesti Majas tegutsenud Eesti Keskarhiivi Kanadas (EKK) kogude pakkimine ja VEMUsse toimetamine.

1961. aastal Rahvusliku Välisvõitluse Nõukogu juurde loodud Eesti Kultuurarhiivi Kanadas asus selle loomise järel juhtima idee algataja Karl Eerme. Arhiivi nö seemneks said 1960 I Eesti Rahvuskongressi Kanadas puhul korraldatud raamatunäituse materjalid – Eesti Kirjanike Kooperatiivi, Orto ja Estoprinti kirjastuste ja autorite poolt annetatud raamatud. 1964 saadi arhiivile Eesti Majas oma ruum. 1968 nimetati arhiiv ümber Eesti Keskarhiiviks Kanadas. Arhiivi on juhtinud ka Richard Antik, Enn Salurand ja Martin Ahermaa. EKK viimaseks juhiks oli kirglik ajaloohuviline Paavo Loosberg.

Eesti Kesknõukogu Kanadas, kelle kureerida EKK on olnud, langetas juba mõne aasta eest otsuse anda EKK kogud VEMUle üle. Vajalikud eeltööd algasid kolm aastat tagasi. 2018. aasta kevadel töötasid EKK kogudega Tiiu Kravtsev ja Sven Lepa Eesti Rahvusarhiivist, kirjeldades sealseid dokumendiarhiive. Abiliste Kanadas viibimist toetasid rahvuskaaslaste programm, Rahvusarhiiv ja VEMU. 2019. aastal võrdlesid VEMU töötajad EKK raamatuid VEMUs leiduvaga, et välja selekteerida need väliseesti trükised, mis olid VEMUs juba olemas. Sama aasta lõpus saadeti duplikaadid Tallinnasse Hoiuraamatukokku, kust neid võivad oma kogudesse valida teised Eesti raamatukogud.

Seoses Broadview Avenue´l asuva ajaloolise Toronto Eesti Maja müügiga jõudis kätte aeg sealseid ruume tühjendama asuda. 2021. aasta juulis tegimegi algust EKK kogude pakkimisega. Üks eesti kooli klassiruumidest täitus laeni kastivirnadega. Tänaseks on dokumendiarhiivid, fotokogud, mikrofilmid ja suurem osa raamatukogust jõudnud VEMU praegusesse koju, Tartu College´isse. Septembri lõpuks liiguvad sinna ka ülejäänud raamatud, esemed, filmi- ja helikogu – ühtekokku üle 500 kasti eestlaste ajalugu.

Kolimisele on kaasa aidanud Eesti Maja juhatus ja maja perenaine Ingrid Laar, EKNi esinaine Kairi Hemingway ning suveks Eesti Majale appi kutsutud eesti noored Mark Spokowski, Amelia Herrmann ja Victoria Hutchings. Oleme neile südamest tänulikud nagu ka VEMU ja Tartu College´i töötajatele Kerly Ilvesele, Rasmus Rattasele, Taavi Tamtikule ja Linda Karuksile, kes EKK kogude kolimisele kaasa aitasid.

Piret Noorhani