Eesti Arhiivi Austraalias uue logo lugu

august 15, 2020

Eesti Arhiivil Austraalias oli kavas rebranding, et suurendada meie nähtavust kogukonnas, eriti noorema põlvkonna hulgas, kes on arhiivi eesmärkidest vähem teadlikud. Logo ja veebilehte polnud alates 2000. aastate algusest mitte keegi täiendanud ning see vajas hädasti terviklikku visuaalset identiteeti ja kaasaegset lähenemisviisi. Selliste kultuuriorganisatsioonide nagu näiteks Kujutava Kunsti ja Teaduse Muuseumi, Eesti Rahva Muuseumi, Sydney Juudi Muuseumi ja Blue Shield Internationali logode uurimine andis tunnistust disainiliku lähenemisviisi vajalikkusest.

Soovides säilitada midagi esialgsest logost, lisati lisatekst nii eesti kui inglise keeles, sest üks endise logo puudusi oli just see, et logol olev akronüüm EAA oli jäänud selgituseta.

Tähte ’E’ stiliseeriti traditsioonilise sõle kujuliseks – sõlg on väga levinud ese, mida kantakse kaitseks kõige kurja eest.

Logo vormiks saadi inspiratsiooni traditsioonilistest vöödest ja erinevate ajalugude kokku põimumisest, kus üks ja seesama nool, mis tuleb olevikust, läheb tagasi minevikku ja edasi meie tuleviku suunas, sümboliseerides arhiivide olemust ja eesmärki – arhiivid aitavad meil mõista, kes me oleme ja kust me tuleme.
Logole Lõunaristi lisamine pakub kultuuriliselt resoneeruva motiivi ning loob Austraaliat teistest samalaadsetest maailmas tegutsevatest eesti diasporaaühingutest eristava disaini.

Kuigi see projekt sai alguse ülilkooliprojektina, valisin ma teemaks arhiivid, sest mul oli tunne, et mulle pakub sihipärasemat ja kohasemat ajakasutust õpitud teooriate rakendamine tegelikus elus. Olles olnud üha rohkem ja rohkem kaasatud Sydney eesti kogukonna tegemistesse, on see võimaldanud mul töötada tegeliku elu projektidega ning täita tihti väljakutseid esitavaid tööülesandeid (see on seda keerukam nendele isikutele, kes on tulnud väljastpoolt eesti ühiskonda).

Olles eelnevalt töötanud logodega Eeski Ski Lodge’ile, rahvatantsurühmale Virmalised, Sõrve suvelaagrile, Eesti Kultuuri Fondile Austraalias ja koorile Kooskõlas, leian ma, et sellised projektid on eriti rahuldust pakkuvad ja tänuväärsed ning ma loodan jätkata ka edaspidi, et noori ja lootustandvaid disainereid ja kunstnikke julgustada, et nad kasutaksid maksimaalselt ära kõik võimalused, mida meile pakub sellise kogukonna hulka kuulumine.

Lachlan Bell

Lachlan Bell LinkedIn:
www.linkedin.com/in/lachlan-c-bell/

Lachlan Bell Instagram:
www.instagram.com/loch.man/