Eelregistreerimine BaltHerNeti suvekooli “Eestlaste kultuuripärand võõrsil. IV. Balti eri.”

veebruar 7, 2011

 

On alanud eelregistreerimine BaltHerNeti suvekooli Eestlaste kultuuripärand võõrsil. IV. Balti eri. Suvekool toimub 26.-30. juunil 2011 Kääriku Puhke- ja Spordikeskuses (http://www.kaariku.com/).

BaltHerNeti suvekoolid on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele, kes tegelevad Eesti diasporaa kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega. Suvekooli on oodatud nii väliseesti arhiivides töötavad vabatahtlikud kui ka teised kultuuripärandi kogumisest ja säilitamisest huvitatud väliseesti kogukondade liikmed olgu idast või läänest.

Suvekooli raames toimuvad loengud, koolitused ja praktilised õppused, diskussioonid ja arutelud. Oma teadmisi arhiivindusest, raamatukogundusest ja museoloogiast jagavad spetsialistid erinevatest Eesti mäluasutustest. Tänaseks on peetud kolm suvekooli: 2007 Kokel, 2008 Käsmus ja 2010 Viljandis.

2011. aasta suvekoolis keskendutakse kultuuripärandi kogumisele: mida koguda, kuidas, kust, kellele ja milleks. Viimati diskuteerisime nendel teemadel põhjalikumalt välisbalti arhiivide konverentsil 2006 suvel. Kas ja kuidas on olukord vahepeal muutunud? Milliseid uusi ettevõtmisi on algatatud? Milliseid uusi koostöövõimalusi ja –vajadusi on tekkinud? Kuna nimetatud teemad on aktuaalsed Balti diasporaas tervikuna, ootame 29.-30. juunil suvekooli ka Läti ja Leedu diasporaa kultuuripärandiga tegelevaid inimesi.

Nagu ikka, on võimalik osa saada mitmekesisest kultuuriprogrammist ja ekskursioonist mäluasutustesse – seekord siis Valgas ja Valgamaal.

Suvekooli töökeelteks on 26.-28. juunil eesti keel, 29. –30. juunil inglise keel.

 

Osavõtumaks BaltHerNeti liikmetele:
pakett 75 eur
1 päev 25 eur

Osavõtumaks mitteliikmetele:
pakett 120 eur
1 päev 40 eur

 

Palume osavõtusoovist teada anda: karin.kiisk[at]gmail.com. Eelregistreerimise tähtaeg on 1. märts 2011. Eelregistreerimine ei ole kohustuslik, kuid see aitab korraldajatel üritust paremini planeerida.

Ametlik registreerimine suvekooli algab 15. märtsil 2011 suvekooli kodulehel http://suvekool.balther.net/

 

Ürituse korraldavad MTÜ Baltic Heritage Network, Eesti Rahvusarhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti Rahva Muuseum.

 

Info:
karin.kiisk[at]gmail.com, t. +372 55544269
piretnoorhani[at]gmail.com,  t. +416 925 9405

http://suvekool.balther.net/