Eelregistreerimine 2008.aasta suvekooli on alanud!

november 30, 2007

 

Väliseesti arhiivide töörühm annab teada, et järgmine arhiivinduslik suvekool toimub 17.-22. juunil 2008 Käsmus Laane pansionis (http://www.laanepansion.ee)

Suvekool on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele, kes tegelevad kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega. Oodatud on väliseesti arhiivides töötavad vabatahtlikud ja teised kultuuripärandi kogumisest ja säilitamisest huvitatud kogukonnaliikmed.

Osavõtumaks: 1 päev – 15 EUR
17.-22. juuni – 40 EUR

 

Eelregistreerimise tähtaeg 21. detsember 2007. Kohti on piiratud arv, pansion mahutab 45 osavõtjat.

Osalemissoovist palume teatada aadressidel karin.kiisk[at]gmail.com või Piret.Noorhani[at]erm.ee

Suvekooli kava ja info osavõtumaksu tasumise võimaluste kohta tehakse teatavaks hiljemalt 2008. aasta veebruaris.