Baltic Heritage Network’i seminar noortele diasporaa-uurijatele Kaunases 3.-4. oktoobril 2011

oktoober 11, 2011

3. ja 4. oktoobril kogunesid noored balti diasporaa-uurijad Kaunasesse, et jagada teineteisega oma uurimismetoodikat ja probleeme. Seminar toimus Leedu Emigratsiooni Instituudis ja võõrustajaks oli Linas Saldukas. Osalejaid oli Eestist, Lätist ja Leedust.

Seminari avas Piret Noorhani, kes rääkis balti diasporaa-uuringute olulisusest. Ta kõneles Baltic Heritage Networki konverentsidest ja seminaridest ning avaldas heameelt selle üle, et Kaunases toimuval üritusel oli noori teadlasi igast Balti riigist. Seejärel kõneles Linas Saldukas, kes nentis, et praegu Balti maadest emigreeruvatel inimestel on võimalus pöörduda tagasi, erinevalt neist, kes l’ksid pagulusse nõukogude korra eest. Ta rääkis ka, et suur hulk Läti ja Leedu elanikke lahkus 1990. aastatel ja on ebaselge, kas ja millal nad tagasi tulevad.

Alma Masevičienė ja Jolita Steponaitienė rääkisid Leedu Rahvusraamatukogu meetoditest ja väljavaadetest omandamaks väljarändega seotud arhiivimaterjali. Nad rõhutasid, et mitte kõik kogud pole suured, kuid see ei muuda neid vähetähtsaks. Seejärel arutles Ina Vaisiunaite välisbalti ajaloo uurimisviiside keskendudes visuaalsetel allikatel. Ta rääkis välisleedu teletoodangu arhiveerimisest ja tõlgendamisest.

Kristine Bekere rääkis diasporaa teadusprojektide väljakutsetest. Peamine probleem Bekere arvates on materjalide korraldamiseks vajalike ressursside nappus. Ta kinnitas, et materjalist puudus pole, küll aga on liiga vähe infot selle kohta, kust seda otsida.

Maarja Merivoo-Parro arutles oma ettekandes New Yorgi Eesti Haridusseltsi ja põgenike suhete üle. See oli õpetlik pilguheit väljarändajate kogukondade sotsiaalse dünaamika tagamaadele. Jane Kalajärv jätkas sarnasel teemal ning rääkis Toronto eestlaste kultuurilise identiteedi ja kodu interjööri vahelistest seostest.

Kristina Lupp tutvustas Eesti toidukultuuri käsitleva uurimistöö erinevaid allikaid ning tõi välja Eesti toidu-uuringute kitsaskohti. Lea Kreinin Šotimaalt rääkis sealsest eesti diasporaast. Inese Kalnina tutvustas välisläti arhiivimaterjale.

Järgnenud vestluses tõstatati palju huvitavaid küsimusi Balti rahvaste identiteedist nii Balti riikides kui välismaal.

Linas Saldukas oli suurepärane võõrustaja ning tutvustas seminari osalejatele Kaunase suurepäraseid restorane ja traditsioonilist Leedu toitu. Baltikumi rahvusköökide teema kerkis vestluste käigus üles igal söögikorral.

Seminar lõppes 4. oktoobril ekskursiooniga Leedu Emigratsiooni Instituudis. Ringkäiku juhtis Linas Saldukas, kes tutvustas hoone ajalugu, seal tegutsevaid asutusi, nende töid ja tegemisi ning tulevikuplaane.
Kristina Lupp
Piret Noorhani fotod

Maarja Merivoo-Parro fotod