Baltic Heritage Networki infopäev New Yorgi Eesti Majas

oktoober 25, 2010

 

Baltic Heritage Network korraldab koostöös Eesti Arhiiviga Ühendriikides 30. oktoobril 2010 algusega kell 14.00 New Yorgi Eesti Majas väliseesti kultuuripärandi infopäeva.

Mittetulundusühing Baltic Heritage Network (BaltHerNet) loodi 2008. aasta jaanuaris arendamaks koostööd Balti diasporaa kultuuriväärtusi koguvate ja uurivate riiklike ja eraasutuste, rahvaühenduste ja organisatsioonide vahel eesmärgiga tagada diasporaa kultuuriväärtuste säilimine, uurimine ja avalikkusele kättesaadavus. Organisatsioon korraldab suvekoole ja konverentse, arendab välisbalti arhiiviinfot koondavat veebiportaali www.balther.net ja koordineerib erinevaid koostööprojekte.

Selleks, et ergutada võõrsil elavaid eestlasi oma ajaloopärandiga aktiivsemalt tegelema, korraldatakse infopäevi väliseesti kogukondades. Taolised üritused on nüüdseks toimunud Stockholmis, Peterburis, Hamburgis, Torontos ja Petroskois. 30. oktoobril 2010 toimub infopäev New Yorgis.

Ürituse läbiviimist toetab Rahvuskaaslaste programm.

 

Kava

14.00-15.30
Piret Noorhani (Eesti Õppetöö Keskus, Toronto / Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu), Väliseesti kultuuripärandi säilitamise võimalikkusest

Tiiu Kravtsev (Eesti Riigiarhiiv, Tallinn), Eesti arhiivid maailmas – Eestist vaadatuna

Merike Kiipus (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu), Väliseesti trükisõna – kellele ja kuidas

16.00-17.30
Enda-Mai Michelson-Holland (Eesti Arhiiv Ühendriikides, Inc.), Eesti Arhiiv Ühendriikides, Inc. on koht, kust leiame osakese meie ajaloost

Elizabeth Haven Hawley (Immigratsiooni Ajaloo Uurimise Keskus, Minneapolis), Pictures from the Fleeting World of Elmer Epner

Diskussioon

 

Kontakt ja info:
Piret Noorhani: piretnoorhani[at]gmail.com
Enda-Mai Michelson-Holland: eholland[at]monmouth.edu