BaltHerNeti suvekool „Eesti kultuuripärand võõrsil. III“

juuni 28, 2010

 

28. juunil algas Viljandis Eesti Pärimusmuusika Keskuses 3. BaltHerNeti suvekool „Eesti kultuuripärand võõrsil“.

Suvekool toimub 28. juunist kuni 2. juulini Viljandis ja Heimtalis. Oma teadmisi arhiivindusest, raamatukogundusest ja museoloogiast jagavad Viljandi, Tartu ja Tallinna mäluasutuste spetsialistid. Ürituse korraldab MTÜ Baltic Heritage Network Eesti töörühm koostöös Viljandi Pärimusmuusika Keskuse, Viljandi Raamatukogu, Viljandi Muuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi, Rahvusarhiivi ja Eesti Rahva Muuseumi Heimtali Koduloomuuseumiga. Üritust toetab Rahvuskaaslaste programm (Haridus- ja Teadusministeerium).

Tänaseks on toimunud kaks Baltic Heritage Network`i suvekooli: esimene 2007 augustis Võrumaal Kokel, teine 2008 juunis Käsmus. BaltHerNeti suvekoolid on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele, kes tegelevad Eesti diasporaa kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega. Suvekoolides osalevad väliseesti arhiivides töötavad vabatahtlikud ja teised kultuuripärandi kogumisest ning säilitamisest huvitatud Eesti kogukondade liikmed kõikjalt maailmast. Toimuvad loengud, koolitused ja praktilised õppused, diskussioonid ja arutelud.

Suvekooli viimasel, nn vaba foorumi päeval saavad sõnavõttudega üles astuda kõik, kes väliseesti kultuuripärandi säilitamisega tegelevad või selle saatusest huvitatud on.

 

Info: http://suvekool.balther.net/10810

piretnoorhani[at]gmail.com, t. +372 55 608 998
karin.kiisk[at]gmail.com, t. +372 55 544 269