BaltHerNeti suvekool “Eesti kultuuripärand võõrsil. 6”

veebruar 19, 2014

 

BaltHerNeti suvekoolid on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele, kes tegelevad Eesti diasporaa kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega.

Suvekooli on oodatud nii väliseesti arhiivides töötavad vabatahtlikud kui ka teised kultuuripärandi kogumisest ja säilitamisest huvitatud väliseesti kogukondade liikmed olgu idast või läänest. Suvekooli raames toimuvad loengud, koolitused ja praktilised õppused, diskussioonid ja arutelud. Oma teadmisi arhiivindusest, raamatukogundusest ja museoloogiast jagavad spetsialistid erinevatest Eesti mäluasutustest. Tänaseks on peetud viis suvekooli: 2007 Kokel, 2008 Käsmus, 2010 Viljandis, 2011 Käärikul ja 2013 Alutagusel.

 

Suvekool toimub 26.-30. juunil 2014 Eestis: 26. juunil Tallinnas ja 27.-30. juunil Viinistu Kultuuri- ja Konverentsikeskuses (http://www.viinistu.ee/site/).

Suvekooli töökeeles on eesti keel.

 

2014. aasta suvekooli esimesel päeval, 26. juunil pakume huvilistele arhiivikoolitusi Tallinnas Riigiarhiivis (dokumendi- ja fotokogud) ja Filmiarhiviis (filmi- ja helikogud) ning raamatukoguhoidjatele koolitust Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu väliseesti kirjanduse keskuses.

27. juunil toimub ekskursioon marsruudil Tallinn-Viinistu. Suvekooli pidulikul avaõhtul Viinistus vaatame eesti päritolu Kanada näitlejanna Julia DeSotto monoetendust “I Remember Mama” (inglise keeles).

28.-30. juunil toimuvad loengud ja õpitoad Viinistul järgmistel teemadel:

– Filmimaterjalid ajalooallikana ja väliseesti-aineline dokumenatlistika. Viimastel aastatel on märgata dokumentalistide kasvavat huvi väliseesti teemade vastu. See on toonud kaasa vajaduse leida üles eravalduses või arhiivides leiduvad ajaloolised filmimaterjalid, jäädvustada filmile mälestusi ja elulugusid ning diasporaakogukondade elu kaasajal. Suvekoolis räägimegi filmide kogumisest, säilitamisest ja kasutamisest. Kohtume professionaalsete filmitegijatega, tutvume nende loominguga. Koostöös eestlaste lugusid jäädvustava ja koguva initsiatiivrühmaga Kogu Me Lugu (http://www.kogumelugu.ee) toimub videointervjuude tegemise koolitus.

– Rahvusarhiivi poolt välja töötatava veebikeskkonna tutvustamine ja selle kasutamise koolitus. Jätkame eelmise aasta suvekoolis alustatut. Toimuvad töökoosolekud ja läbirääkimised neile väliseesti arhiividele, kes on huvitatud oma arhiiviainese kättesaadavaks muutmisest uues veebikeskkonnas.

 

Ürituse korraldavad MTÜ Baltic Heritage Network, Eesti Rahvusarhiiv, TLÜ Akadeemiline Raamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum.

Info: http://suvekool.balther.net/
Palume huvilistel eelregistreeruda 9. märtsiks 2014: karin.kiisk[at]gmail.com voi t. +372 55544269.