BaltHerNeti juhatus Riias 8. oktoobril 2009

oktoober 20, 2009

Oktoobri esimesel nädalal kogunes Riias BaltHerNeti juhatus koosseisus Gatis Karlsons (Läti Riigiarhiivi Peadirektsioon), Linas Saldukas (Leedu Emigratsiooni Instituut), Piret Noorhani (Eesti Rahva Muuseum), Birgit Kibal (Eesti Rahvusarhiiv) ja Karin Kiisk. Külastati Läti Riigiarhiivi, kus kohtuti arhiivi direktori Daina Klavina ja tema kolleegide Vera Guzanova, Inese Kalniņa, Aija Gutmane ja Guntis Kraulisega.

Kolleegid Läti Riigiarhiivist tutvustasid oma viimaste aastate tegemisi seoses välisläti arhiividega, millest suur osa on saadetud säilitamiseks Läti mäluasutustesse. Esitleti ka Läti mäluasutustes asuvate välisläti arhiivikogude nimistu uut täiendatud trükki.

Piret Noorhani tutvustas omalt poolt BaltHerNeti eesmärke ja tegevusi. Arutleti võimaliku koostöö üle tulevikus. Olulisemateks eesmärkideks on BaltHerNeti veebiportaali arendamine (trükis ilmunud välisläti arhiivikogude nimistu võiks avaldada ka portaalis) ja noorte uurijate aktiviseerimine. BaltHerNet planeerib 2010. aasta sügisel korraldada ürituse balti noortele diasporaauurijatele. Võimaliku toimumiskohana nähakse Riiat.

Kohtumise lõpetas ringkäik Läti Riigiarhiivi hoidlasse, kus tutvustati mõningaid seal leiduvad välisläti arhiive.

 
Vaata pilte