Audiovisuaalsele kultuuripärandile pühendatud suvekool

august 9, 2014

2014. aasta suvekool „Eestlaste kultuuripärand võõrsil“ toimus 26.–30. juunil Tallinnas ja Viinistus. Seekordne kohtumine pärandi hoidjate ringis oli järjekorras kuues, rõhuga audiovisuaalsele pärandile ja eeskätt väärtusega filmide kogumisele, hoidmisele ja kasutusse toomisele. Neljal päeval osales suvekoolis enam kui nelikümmend inimest kaheksast riigist.

Suvekooli avapäeval toimusid koolitused Tallinnas, kus Rahvusarhiivi asjatundjad andsid selgitusi dokumendi-, filmi-, foto- ja helikogudesse puutuvas ning tutvustasid arendatavat ja mõneski väliseesti arhiivis juba kasutatavat veebikeskkonda arhiivikirjelduste parema kättesaadavuse eesmärgil. Paralleelselt viidi läbi praktiline õpe raamatukoguhoidjatele Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu väliseesti kirjanduse keskuses.

Järgneval kolmel päeval tõsteti fookusesse filmid – kuidas käsitleda filmi ajalooallikana, kuidas väärtuslikku filmi hoida, töödelda, digitaalselt taastada ja kasutada, kuidas sünnib väliseesti dokumentalistika ning kuidas leida ja avada erakogudesse peitunut. Viimasega haakub elulugude ja mälestuste talletamine, samuti kaasaja visuaalne jäädvustamine, mis on digitaalajal hõlpsalt kättesaadav paljudele ja muutunud osaks massikultuurist. Eesti mäluasutuste vastavaist töölõikudest andsid ülevaate Gerd Raassalu Eesti Rahva Muuseumist, Ivi Tomingas Rahvusarhiivist, Anu Korb Kirjandusmuuseumist ja Kadri Viires Okupatsioonide Muuseumist, tutvustades projekti „Ründed ja ränded“, mille raames sündis emotsionaalselt mõjus film Eric Soovere unikaalse fotoainese põhjal.

Uurijate ja filmitegijate esindajatest võtsid sõna Leeni Langebraun Kaukaasia eestlaste pärandi tutvustuse ja üleskutsega luua eestlaste kogukondade fotopärandile ühine platvorm, Helga Merits kõneles dokumentaalfilmi „Klassikaaslased 1943“ loomisest, Marko Raat tõi esile USAs reporterina töötanud ja väliseesti sündmustest tuhandeid tunde filmilindile jäädvustanud Edgar Vääri (Fast Eddy) dokumentaalfilmi ettevalmistuse mured ja rõõmud, Reet Mae Torontost tutvustas traditsioonide hoidjaid valgustavat dokumentalistikat „Keepers of the Loom“ ning Jaanis Valk jutustas paeluva loo esimese eestlasest ümbermaailmareisija Ahto Valteri jälgede otsimisest, et vormida arhiivileiud, erakogude killud ja suuline pärimus ainulaadseks dokumentaalfilmiks.

Lisaks eelnimetatuile andsid filmipärandisse puutuvast teada Piret Noorhani ja Kadi Kuivits Torontos asuva Välis-Eesti Muuseumi ja Eesti Õppetöö Keskuse tegevuse põhjal, Liisi Eglit Stanfordi Ülikooli Raamatukogu videointervjuude projektidest ning Eestis tegutseva ühenduse Kogu Me Lugu esindaja Anna Hints igaühe elukäiku saatvate kõnekate lugude talletamise olulisusest – igaühe lugu on väärtuslik, igaühest saab teha filmi või kirjutada raamatu, igaühel on kohustus oma lähedaste lugusid jäädvustada ja miks mitte teha seda audiovisuaalsel viisil, mis on kaasaega sobiv ja levib põlvest põlve edasi. Ühenduse abiga saigi suvekooli käigus jäädvustatud paar lugu tähendusliku saatusega inimestest.

Suvise üleilmse kohtumise raames peeti ka MTÜ Baltic Heritage Network aastakoosolek. Praktiliste tegevuste, loengute ja filmide vaatamise kõrval said suvekooli sõitnud nautida eesti päritolu Kanada näitlejanna Julia DeSotto monoetendust „I Remember Mama“, jalutada koos Jaan Manitskiga Viinistu keskuses ja teha väljasõidu Mohni saarele.

MTÜ Baltic Heritage Network tänab kõiki osalejaid, koostööpartnereid ning Viinistu kultuuri- ja konverentsikeskust suvekooli õnnestumise eest.

 
Birgit Kibal

 
Suvekooli fotogalerii