Alguse sai BaltHerNeti üritustesari noortele

november 2, 2009

14. oktoobril 2009 kogunesid huvilised Eesti Rahva Muuseumi näitusemajja Tartus, kus toimus esimene BaltHerNeti poolt noortele diasporaauurijatele korraldatud seminar.

BaltHerNeti noorteseminaride eesmärgiks on tuua kokku erinevate valdkondade (ajalugu, sotsioloogia, kultuuriuuringud, kirjandus-, kunsti-, muusikateadus jt) noored diasporaa-uurijad: bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Oodatud on aga needki üliõpilased, kes alles kavatsevad diasporaa uurimisega tegelema hakata.

Seminari avas Piret Noorhani, tutvustades kohaletulnutele lühidalt BaltHerNeti tegevust ja eesmärke. Seejärel rääkis Malle Ermel Tartu Ülikooli Raamatukogus leiduvast väliseesti arhiivipärandist ja selgitas, kuidas on uurijal võimalik talle vajaliku infoni jõuda.

Huvitavate teemadega kostitasid kuulajaid ka üliõpilastest esinejad. Anni Marie Kunder Tallinna Ülikoolist tutvustas enda seminaritööna valminud uurimust väljarändamise problemaatikast kodumaa ajakirjanduses (juhendaja Jüri Viikberg). Eestlaste väljarände temaatikat käsitleti 19. sajandi lõpul (1880-1885) ajakirjanduses ilmunud artiklite põhjal.

1920.-1930. aastatel Brasiiliasse rännanud eestlaste seltsitegevuse algusest rääkis samuti Tallinna Ülikoolis õppiv Sander Jürisson. Ettekanne võttis kokku tema 2009. aasta kevadel kaitstud bakalaureusetöö tulemused (juhendaja Aivar Jürgenson).

Tõnis Märtsoni ettekanne vaatles Balti riikide annekteerimise tunnustamist Austraalia poolt. Põnev teema põhines ettekandja poolt sel kevadel Tartu Ülikoolis kaitstud magistritööl (juhendaja Eero Medijainen).

Noored diasporaauurijad tutvustasid lisaks juba tehtud uurimustöödele ka oma tulevikuplaane ning said publikuga tekkinud diskussiooni käigus mitmeid häid ideid edasiseks uurimistegevuseks.

Avaseminarile on oodata järge 2010. aasta kevadtalvel. Lisaks seminaridele otsustati korraldada õppekäike diasporaa ajalooallikaid koguvatesse Eesti mäluasutustesse, et noortel uurijatel tekiks parem ülevaade uurimist ootavatest materjalidest. BaltHerNeti noorterühm sai endale ka koordinaatori – Maarja Merivoo-Parro Tallinna Linnamuuseumist.
Karin Kiisk

 
Teesid:
Malle Ermel, Välis-Eesti arhiivipärandid Tartu Ülikooli Raamatukogus

Anni Marie Kunder, Väljarändamise problemaatika kodumaa ajakirjanduses

Sander Jürisson, Eestlaste seltsitegevuse algus Brasiilia suurlinnades

Tõnis Märtson, Balti riikide annekteerimise tunnustamine Austraalia poolt

 
PowerPoint:
Välis-Eesti arhiivipärandid Tartu Ülikooli Raamatukogus

Väljarändamise problemaatika kodumaa ajakirjanduses

Eestlaste seltsitegevuse algus Brasiilia suurlinnades

Balti riikide annekteerimise tunnustamine Austraalia poolt

 

 

Vaata pilte