VEMUs: Dr. Endel Aruja 100. sünniaastapäeva tähistamine

juuni 23, 2011

Avasõnas toonitas ürituse peakorraldaja Eesti Õppetöö Keskuse peaarhivaar Piret Noorhani selle sündmuse ajaloolist tähtsust. Tänu heale korraldusele laabus mälestuspäev sujuvalt ja väärikalt.

Korp! Rotalia vilistlased dr Endel aruja näitust vaatamas. Vas. Henno Sillaste, Tiit Telmet, Toivo Miljan, Margus Aruja, Jüri Silmberg. Foto: Jaan Meri

Esikõneleja Elmar Tampõld, TC’i „isa” ja president em. toonitas eriti Endel Aruja elavat tegutsemist ja tugevat tööd TC’i, selle allorganite loomise ja põhikirja paikapanemise ajal. Ta edastas ka sõnu väsimatule töömehele ennastohverdava ja TC’i tunnustuskirja vääriva töö eest kõigil järgnevail aastail, avaldades kahetsust, et dr Aruja ei saa osaleda VEMU loomisel.

 

Loe Eesti Elu/Estonian World Review artiklit siit.