17. aprillil 2008 toimus BaltHerNet-i avatud juhatuse koosolek Riias, Läti Riigiarhiivi Peadirektsioonis

aprill 24, 2008

Kohtumisel osalesid Gatis Karlsons (Läti Riigiarhiivi Peadirektsioon), Digna Berze , Guntis Švītiņĭ (Läti Riigiarhiiv), Valters Ščerbinskis (Läti Riiklik Ajalooarhiiv), Linas Saldukas (Leedu Emigratsiooni Instituut), Karin Kiisk (Tartu Ülikool) ja Piret Noorhani (Eesti Rahva Muuseum).

Läti ja Leedu kolleegid rääkisid sellest, kuidas on kulgenud võrgustiku laiendamine. Eesti töörühma esindajad tutvustasid oma järgneva aasta tööplaane, mis on saanud heakskiidu ja rahastuse Rahvuskaaslaste programmilt. Peeti aru selle üle, kas ja kuidas saaksid Läti ja Leedu kolleegid nende ettevõtmistega liituda. 2008 oktoobris on kavas korraldada kultuuripärandi säilitamise teemaline üritus balti kogukondadele Torontos ja 2009 kevadel koostöös Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegiumiga seminar audiovisuaalsetest arhiividest Stockholmis. Samuti kõneldi 2009. aasta juunis toimuvast rahvusvahelisest välisbalti arhiivide konverentsist.

Oluliseks teemaks oli infoportaali arendus, sellega seotud organisatsioonilised ja sisulised küsimused. Eestlased selgitasid kolleegidele portaali struktuuris hiljaaegu tehtud muudatusi. Lätlased ja leedukad tutvustasid omakorda nende võimalusi portaali arenduses kaasa lüüa. Kuna nii lätlastel kui leedulastel puuduvad 2008. aastal portaali arendamiseks vajalikud spetsiifilised finantsid, otsustati tegutseda jõudumööda – niivõrd, kuivõrd seda lubavad inimeste igapäevased töökohustused ja asutuste käsutuses olevad vahendid. Järgnevateks aastateks püütakse aga nii Lätis kui Leedus saada portaali arenduseks riiklikku toetust. Samuti leiti, et BaltHerNet peab asuma taotlema lisarahastust fondidest lisaks riiklikule abile.

Karin Kiisk ja Piret Noorhani osalesid 18. aprillil ka Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegiumi fotoseminaril Läti Ülikooli ja Piret Noorhani BAAK-i juhatuse koosolekul, kus tutvustas ka BaltHerNet-i plaane.

Piret Noorhani

 

Vaata pilte