Stockholmi Ülikooli arheoloogi​​a professor Mats Burströmi ettekanne 15. septembril

september 7, 2011

 

Stockholmi Ülikooli arheoloogia professor Mats Burströmi ettekanne “Artefactual Memories. Family Belongings Hidden in the Ground in Estonia during World War II”

Aeg: 15. september kell 16.15–17.45
Koht: Tartu Ülikool, Ajaloo ja arheoloogia instituut, Lossi tn 3–427

15. septembril peab Stockholmi Ülikooli arheoloogia professor Mats Burström avaliku ettekande teemal “Artefactual Memories. Family Belongings Hidden in the Ground in Estonia during World War II”. M. Burströmi peamiseks uurimisvaldkonnaks on lähimineviku arheoloogia ning materiaalse kultuuri ja mälu seoste problemaatika. Ühtlasi on ta tegelenud ideoloogia ja kultuuripärandi haldamise küsimustega.

Oma ettekandes kõneleb professor M. Burström kõneleb II maailmasõja ajal Eestist põgenenute poolt maapõue peidetud nn perekonna-aaretest. Üksikutel juhtudel sisaldasid need esemekogumid väärisasju; enamasti ei olnud aga esemete peitmise peamiseks põhjuseks nende majanduslik väärtus: sageli maeti maha näiteks perekonnale kuulunud serviise, klaasnõusid, söögiriistu või raamatuid. Selliselt toimides lootsid põgenikud need asjad naastes välja kaevata, kuid sõjajärgsetel aastatel ei olnud kodumaale tagasitulek võimalik. Peidetud “varandustest” kõnelemine aitas aga pagulastel oma kodu meeles pidada, ühtlasi toitis see teadmine loodust, et ühel päeval naastakse. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist leidus neid, kes kodumaale tagasi pöördusid ning oma “varanduse” üles kaevasid. Teiste jaoks olid maetud esemed märksa olulisemad seni kuni need jäid kättesaamatuks. Rääkides eestlaste perekonna-aaretest keskendub professor M. Burström mälu ning esemete vahelistele suhetele. Ettekandes vaadeldakse, kas ja kuidas seostuvad üksikute perekondade lood ametliku ja üldistava ajalookäsitlusega ning lisavad sellele inimliku mõõtme.

 

Kuulama ja kaasamõtlema on oodatud kõik huvilised!

Seminari korraldab Kultuuriteooria tippkeskus (Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond) koostöös Balti ja Ida-Euroopa Uuringute Fondiga (The Foundation for Baltic and East European Studies).

 

Lisateave:
Mari Lõhmus
Doktorant /CECT arheoloogia uurimirühma assistent
TÜ Ajaloo ja arheoloogia instituut
mari.lohmus[at]ut.ee