Rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide toetuse taotlus

märts 3, 2008

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutavad välja taotlusvooru väliseesti kogukondades eesti keele ja kultuuri õpetamisega seotud projektide toetamiseks.
Projekte hindab rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon. Toetust võivad taotleda välismaal eesti keelt ja kultuurilugu õpetavad institutsioonid (kool, selts jms).

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärgiks on:
• eesti keele ja kultuuri (õpetuse) arendamine väliseesti kogukonnas;
• laste- ning keelelaagrites osalemine Eestis;
• metoodiline abi õpetuskeskustele;
• õpetajate täienduskoolitus Eestis;
• õppereiside korraldamine Eestisse.

 

Taotlusi oodatakse kahes voorus nii postiga kui ka elektrooniliselt:
1) 01.05.2008 (postitempli kuupäev),
2) 01.10.2008 (postitempli kuupäev)

Eesti Instituuti (Suur-Karja 14, Tallinn 10140 või keelkultuur[at]einst.ee)
Ümbrikule ning e-kirja päisesse palume märkida “Haridusprojektide taotlus”.

Komisjon teeb otsuse toetuste saajate osas 1 kuu jooksul pärast tähtaega. Konkursile esitatud dokumente ei tagastata. Konkursi taotlusvorm ning täiendav informatsioon leitav Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt: http://www.hm.ee/index.php?048947.

 

Andero Adamson
keeleosakond
Haridus- ja Teadusministeerium
7350 225