Rootsi Televisiooni audiovisuaalne arhiiv (SVT-Bild)

Rootsi rahvustelevisiooon (Sveriges Television, SVT) alustas saadete regulaarset edastamist 1956. aastal, kuid SVT audiovisuaalse arhiivi kogud on märksa vanemad. SVT on omandanud mitmed vanemad arhiivid, nagu näiteks SF-arkivet vanade rootsi kinoringvaadetega. Sealhulgas on mõned esimestest, 100 aastat vanadest Pathé filmidest, mida filmiajaloo raamatutes peeti igavesti kadunuks, kuni need mõne aasta eest SVT hiiglaslikust arhiivist taasavastati.

Pressifoto kogud

Rahvusvahelise pressifoto kollektsioon SVT-Bild sisaldab rohkem kui 5 miljonit pilti, mis on algselt pärit Stockholmi rahvusvahelisest uudisteagentuurist Text och Bilder (Tekst ja Pildid). Aastatel 1914–1967 oliText och Bilder enamiku juhtivate rahvusvaheliste uudisfotoagentuuride kohalikuks esindajaks. Rootsis tehtud fotode välismaiste tellijate seas olid sellised iganädalased uudiskirjad nagu Time ja Life.

Text och Bilder’il olid ka kohalikud kliendid, kes tundsid huvi rahvusvahelise pressifoto vastu, nende seas sellised Rootsi väljaanded nagu Se ja FIB-aktuellt. Kord nädalas ilmuvad uudisajakirjad olid tollal rahvusvahelise uudisfotoajakirjanduse esirinnas tähtsa missiooniga tuua Rootsi publikuni parimad palad uudisfotode seast.

Kuid nädalalehed kaotasid oma turu 1950. aastate keskel seoses uue meediumi – televisiooni – saabumisega ning päeva uudispildid edastati otse inimeste elutuppa. Ühtlasi lõpetas see ka ajastu, mil kinos enne filmi algust ringvaateid näidati. Seega oli ajal, mil televisioon tegi oma läbimurde, SVT jaoks loomulik vanade audiovisuaalsete arhiivide omandamine, enda kogudega liitmine ja säilitamine.

SVT-Blid’i fotoarhiivi kogud on tänapäeval ainulaadsed. Enamik teistest rahvusvahelistest fotoarhiividest Euroopas läksid Teise maailmasõja keerises kaduma. Neist vähestest, mis sõja järel säilinud olid, hävis enamik hiljem tules, kehva haldamise või mõne õnnetuse tulemusena.

Samas kui sõda enamiku Euroopa linnu hävitas, õnnestus Rootsit ning Text och Bilder’it eemal hoida sõjategevusest ja kogu kahjust, mida okupatsiooniarmee võinuks tekitada.

Text och Bilder t administreeriti väga hästi. Neil oli põhimõte säilitada oma arhiivis tuleviku tarvis üks koopia igast pildist, mis kliendile saadeti. Need fotod talletati koos originaaltekstiga ning kataloogiti korralikult.

Veel üks oluline märkus: Text och Bilder/SVT-Bild on alati olnud – ning on ka tänapäeval – „elav arhiiv“, täielik pidevalt uuenev kollektsioon 1914. aastast tänaseni, kuna sajandivanuse ainesega fotokollektsiooni lisatakse SVT päevauudiste materjali iga päev.

Seega on SVT-Bild täna üks vähestest säilinud 20. sajandi maailma ajaloo täielikest fotodokumentatsioonidest ning SVTs säilitatakse ka suurt osa Balti pärandist. Lood peapiiskop Johann Pommeri mõrvamisest Riias või paadipõgenikest, kes lahkusid Baltimaadest Rootsi ja Soome, on arhiivis olemas. Niisamuti on palju pilte arhiivi toonud uudisartiklid igapäevaelust, spordist ning kultuurisündmustest Baltikumis. Poliitikauudised ja uudised Teise maailmasõja kohta on teised olulised teemad ajalehtedes ning kõik fotod ja pildiallkirjad on SVT arhiivis hoiul.

Suur osa sellest materjalist, eriti uudisfotod Teise maailmasõja idarindelt on ainukesed tänaseni säilinud eksemplarid maailmas.

Kõik vana ainesega fotokollektsioonid ja kogu uus materjal on uurijatele saadaval digitaalsel kujul internetiaadressil www.svtbild.se. Kui soovitut ei ole veel jõutud digiteerida, tehakse seda kohe, kui klient selleks soovi avaldab.

Kontakt: svtbild@svt.se

Lars-Gunnar Bengtsson,
SVT MALMÖ, SVT meediajuht
BAACi juhatuse liige