Eesti Kultuuripärandi Klubi

Eesti Kultuuripärandi Klubi asutati 1981. aastal Ontario provintsi allorgani New Horizon toetusega. Organisatsiooni mõte oli anda vanuritele mingit tegevust ja teemaks valiti videosalvestuste tegemine provintsi toetusel ostetud aparaatidega. Üsna varsti leidis juhatus, et klubi peaks oma sihiks võtma Torontos ja selle ümbruses toimuvate eesti ürituste jäädvustamise. Sellisena ongi Klubi töö jätkunud – on salvestatud juubeleid, kooli ja lasteaia tegevust, jumalateenistusi, kontserte, lavastusi, kõnekoosolekuid ja muid tegevusi. Lisaks sellele hakati tegema iganädalasi intervjuusid, et jäädvustadae eesti ühiskonna aktiivsemate isikute mälestusi ja tegevust, samuti vanema generatsiooni elulugusid ja mälestusi nende elust Eestis enne maailmasõda, põgenemisest, elust võõrastel maadel ja lõpuks elust ja tegevusest Kanadas.

Klubi algaastatel kasutati salvestamiseks VCR linte. Kuna nende eluiga on ainult umbes 15 aastat, siis on nüüdseks kõik VCR salvestused üle kandnud DCD ketastele. Klubi arhiivis on praegu 1059 DVD ketast, nendest 531 on intervjuud.

DVDde kohta on valmistatud nimestik, kus on sündmuse või intervjueeritava nimi, küsitleja nimi, kategooria, salvestamise aeg ja salvestuse pikkus.

Igast DVDst on tehtud ka lühike sisukokkuvõte (maksimum 20 rida), seda informatsiooni on praegu kokku 136 lehekülge.

Klubi algaastatel katsuti nii palju üritusi jäädvustada kui vähegi võimalik. Viimastel aastatel moodustavad lindistustest suurema osa intervjuud. Ürituste arv on langenud ja nii käib klubi iga-aastaseid üritusi jäädbustamas ainult paari aasta tagant. Kontsertide ja muude esinemistega on tekkinud copyright`i pobleeme, kuna esinejad kardavad sageli, et salvestusi kasutatakse müügiks ega luba seepärast kaameraga kohale tulla.

Klubi tegevuse kohta saate lisainformatsiooni: Jaan Kruus – t. 416-229-4964 jaan.kruus@sympatico.ca.