Välis-Eesti Uuringute Keskus (Tartu Ülikool)

Välis-Eesti uuringute keskus on interdistsiplinaarne teaduslik uurimisüksus, mille eesmärgiks on eestlaste rände, väliseestlaste ajaloo, identiteedi, keele ja kirjanduse uurimine. Lisaks tegeleb keskus väliseestlastega seotud teadusinformatsiooni kogumise ja säilitamisega. Lisaks uurimistegevusele osaleb Välis-Eesti uuringute keskus ka vastavateemalise õppetöö korraldamisel – nimelt toimub iga kahe või kolme aasta tagant üleülikooliline interdistsiplinaarne loengukursus “Väliseestlased”.