Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu väliseesti kirjanduse keskuses on kõige täielikum väliseesti kirjanduse kogu Eestis. 2015. aasta alguseks on keskuse kogudes üle 38 tuhande trükise, sh raamatuid üle 6000 nimetuse ja perioodikat ligi 800 nimetust, lisaks pisitrükised ja teadusseparaadid.

Keskuses koostatakse mitmeid olulisi andmebaase –veebis kättesaadav väliseestlaste isikulooline andmebaas VEPER, mis sisaldab üle 1000 isiku eluloolisi andmeid. Andmebaas VEART on abiks väliseesti perioodikas ilmunud artiklite leidmisel. Andmebaas VEILU sisaldab väliseesti autorite võõrkeeltesse tõlgitud ja võõrkeeltes kirjutatud ilukirjanduslikke teoseid. Kõik nimetatud andmebaasid on kättesaadavad ka TLÜ Akadeemilise Raamatukogu koduleheküljelt (https://www.tlulib.ee/andmebaasid/meie-digitaalsed-kogud/) ja võimaldavad infot otsida autorite ja märksõnade järgi.

Digiteeritud kujul (https://dea.digar.ee/) on kättesaadavad 9 väliseesti ajalehte:
Eesti Post (Saksamaa)
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Eesti Teataja (Rootsi)
Meie Kodu (Austraalia)
Stockholms- Tidiningen Eestlastele (Rootsi)
Teataja (Rootsi)
Vaba Eesti Sõna (USA)
Vaba Eestlane (Kanada)
Võitleja (Kanada)
Välis-Eesti (Rootsi)

Keskus tegeleb ka uurimistööga, avaldades artikleid ja kogusid tutvustavaid väljaandeid.

Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus laenutatakse kirjandust ja vastatakse lugejate päringutele esmaspäevast reedeni kella 10.00-18.00 aadressil Tallinn, Rävala pst 10, 3. korrus. E-post: tlulib@tlulib.ee, tel +372 6659 439.