Eesti Kultuurilooline Arhiiv (Eesti Kirjandusmuuseum)

Eesti Kultuurilooline Arhiiv (EKLA, asutatud 1929) on keskne Eesti kultuuriloolisi allikmaterjale koguv arhiiv. Siin leidub arhiivimaterjale järgmistel teemadel: kirjandus, teater, kujutav kunst, muusika, ajakirjandus, haridus, humanitaarteadused, seltsiliikumine jm. Alates arhiivi algusaegadest on siin kogutud ka materjale Eesti diasporaa kohta (Venemaa eri piirkonnad, Kaukaasia, Krimm, Läti jne). Alates 1980. aastate lõpust on aktiivselt tegeletud lääne diasporaaga.

EKLAs on hetkel 41 süstematiseeritud ja kataloogitud väliseesti provenientsiga käsikirjakogu (nimekirja vaata siit) ja 30 fotokogu (nimekirja vaata siit) – peamiselt isikuarhiivid, mõned organisatsioonide/institutsioonide arhiivid, segakogud. Väliseestlaste materjale (eriti kirjavahetusi) leidub ka kogudes, mille moodustaja pole väliseesti päritolu. EKLA-s leidub ka väliseestlastelt saadud kunsti (suurimas, Richard Antiku pärandina saabunud kunstikogus on üle 200 säiliku), heli- ja filmilinte (peamiselt intervjuud ja kultuurisündmuste jäädvustused, ca 100 säilikut). Need on arvud, mis kirjeldavad juba korraldatud, st süstematiseeritud ja kataloogitud arhiivmaterjalide mahtu. Märkimisväärne hulk arhiivimaterjale alles ootab läbitöötamist.

Informatsiooni EKLA-s leiduvate arhiivimaterjalide (sh väliseesti materjalid) kohta leiate elektronkataloogist ELLEN.

EKLA-s arhiivimaterjalide põhjal on koostatud väliseesti teemalisi näitusi, konverentse, avaldatud uurimusi, allikapublikatsioone, õpikuid ja ilukirjanduslike teoste taastrükke.

Arhiivi juhataja: Vilve Asmer,  vilve@kirmus.ee,  t. +372-737-7724.