Leiti Eesti värvifilmid 1939. aastast

detsember 2, 2010

Torontos on leitud tõenäoliselt esimesed värvilised dokumentaalkaadrid Eestist, filmitud 1939. aastal.

Filmid leidis Kanada dokumentalist Marcus Kolga kahe-aastase uurimisprojekti käigus, mille eesmärk oli kaardistada ja kirjeldada Kanada eestlaste ja Eestiga seotud ajaloolist filmipärandit Põhja-Ameerikas. Projekti rahastas Haridus- ja Teadusministeerium (Rahvuskaaslaste programm), partneritena osalesid Realworld Pictures ja Tartu College (Toronto), Kanada Arhiiv ja Raamatukogu (Ottawa) ning Eesti Filmiarhiiv (Tallinn).

Värvifilmid avastati Torontost perekond Andre eraarhiivist ja Tartu Instituudi Dr. Endel Aruja Arhiivist ja Raamatukogust (Tartu College). Filme oli aastaid hoitud märgistamata karpides, mistõttu ei osatud oletada, et tegemist on sedavõrd oluliste ajaloodokumentidega. “Olin kuulnud, et Torontos võiks leiduda ajaloolise tähtsusega filme. Paari aasta eest pidasime nõu tollase Eesti Rahva Muuseumi väliseesti projektijuhi Piret Noorhaniga, kes soovitas käivitada uurimisprojekti selgitamaks, milliseid filme Kanada eestlaste valduses leidub,” selgitas Kolga.

Marcus Kolga sõnul on uurimise tulemusel tuvastatud usutavasti esimesed säilinud värvifilmid, mis on tehtud iseseisvas Eestis vahetult enne Nõukogude okupatsiooni. Leitud värvifilmidest esimene sisaldab kaadreid elust Eestis 1939. aastal, s.h II Eesti Mängudest Tallinnas. Teine näib olevat tehtud amatööri poolt ja kujutab Eesti pealinna argielu. Filmid vaadati läbi Kanada Arhiivis ja Raamatukogus, need digiteeritakse Washingtonis Kolga firma Realworld Pictures poolt ning restaureeritakse Filmiarhiivis Tallinnas.

Lisaks nimetatud kahele filmile on leitute seas Kanada eestlaste elu ja tegevust 1950.-1970. aastatel kujutavaid värvifilme. Eesti Õppetöö Keskuse (Tartu College) peaarhivaar Piret Noorhani märkis: “Projekti tulemusena on saadud parem ülevaade siinsetest filmimaterjalidest, mis on olulised nii Kanada eestlastele kui Eestile. Taolised materjalid saavad kuuluma Torontosse loodava Väliseesti Muuseumi (VEMU) kullafondi.” Kanada Arhiivi ja Raamatukogu vanemarhivaar Andris Ķesteris lisas: “Sellised ettevõtmised on ääretult olulised ka Kanada ajaloo seisukohast. Nõnda tuuakse käibele uusi audiovisuaalseid materjale, mis aitavad dokumenteerida meie riigi arengut viimase 60 aasta jooksul ja erinevate immigrandi- ja rahvusrühmade osa selles.”

Arendamisel on veebileht www.realworldpictures.ca/EFANA, kus tehakse kättesaadavaks informatsioon projekti ja leitud filmide kohta koos filmiklippidega.

 

Info ja kontakt:
Piret Noorhani
Eesti Õppetöö Keskus, Tartu College
t. + 1 416 925 9405
piret@tartucollege.ca

Marcus Kolga
Realworld Pictures
t. +1 416 833 5553
Marcus@realworldpictures.ca