Rahvuskaaslaste programmi poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu 2009 rahastatud arhiiviprojektid:

1) Tartu Instituut, Dr Endel Aruja nimeline arhiiv ja raamatukogu – audiofilmide ja mikrofilmide digitaliseerimine

2) Tartu Ülikool, Päästeekspeditsioon Tomskisse represseeritud eestlaste andmete kopeerimiseks

3) Tartu Ülikool, Väliseesti teadlaste käsikirjapärandi arhiveerimine ja kättesaadavaks tegemine Tartu Ülikooli Raamatukogus

4) Rahvusarhiiv, Ebastabiilsel kandjal olevate heliplaatide restaureerimine ja helisalvestuse sisu migreerimine pikaajaliseks säilitamiseks sobivas vormingus digitaalsele kandjale

5) Rahvusarhiiv, Väliseesti kultuuripärandi korrastamine ja neile juurdepääsu loomine

6) Rahvusarhiiv, Väliseestlaste elu ja tegevust kajastavate fotodokumentide kirjeldamine, korrastamine, digiteerimiseks ettevalmistamine, digiteerimine, pakkematerjalide soetamine ja originaalide pakendamine

7) Rahvusarhiiv, Väliseesti kogude digiteerimine ja kättesaadavaks tegemine „Saaga“ keskkonnas

8) Rahvusarhiiv, Väliseesti digiteeritud arhivaalidele juurdepääsu loomine

9) Rahvusarhiiv, Estica välisarhiivides: ekspeditsioonid ja koopiate soetamine

10) Eesti Arhiiv Austraalias, Osalemine BaltHerneti konverentsil

11) Eesti Arhiiv Austraalias, Hans Vilperi koostatud fotoalbumi “Eestlaste põgenemine kodumaalt, Pagulaselu Rootsis Sõnas ja Pildis 1944-1946” digiteerimine

12) Peterburi Jaani Kiriku Fond, Eestlastega seotud kohad Peterburis ja Kroonlinnas

13) Rootsi Eestlaste Liit, Rootsieestlaste arhiivide jätkuv korraldamine

14) Eesti Rahva Muuseum, Väliseesti kogude süstematiseerimine, täiendamine ja tutvustamine

15) Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Väliseesti kultuuripärandi säilitamine ja kättesaadavas tegemine

16) Baltic Heritage Network, MTÜ BaltHerNeti üritused pagulaskogukondade esindajatele ja arhiivikoostöö

17) Baltic Heritage Network, Portaali „Baltic Heritage Network“ ja väliseesti arhiivide kodulehekülgede arendus

18) Eesti Kirjandusmuuseum, Väliseesti kultuuriajaloo allikmaterjalide kogumine ja korraldamine Eesti Kultuuriloolises Arhiivis

19) Eesti Kirjandusmuuseum, Baltica/estica trükimaterjalide arhiveerimine ja kättesaadavaks tegemine

20) Eesti Kirjandusmuuseum, Toronto eestlaste koorielu pärast II maailmasõda

21) Eesti Kirjandusmuuseum, Eraisikute valduses oleva Siberi eestlaste pärimusainese kogumine, arhiveerimine, digitaliseerimine

22) Alberta Eestlaste Kultuuripärandi Selts, Alberta Eestlaste Kultuuripärandi Selts

23) Eesti Hoiuraamatukogu, Eesti Hoiuraamatukogu vahetuskogu välis-eesti trükiste kohta informatsiooni kättesaadavaks tegemine ning nende trükiste vahendamine raamatukogudele ja teistele mäluasutustele