Praktika Rahvusarhiivis

Rahvusarhiiv pakub väliseesti kultuuripärandiga tegelevatele inimestele asukohamaadest võimalust tulla omandama arhiivitöö kogemusi.

Konkreetse programmi koostame koostöös kandidaadiga vastavalt tema huvidele ja vajadustele.
Praktika kestel on võimalik kasutada Rahvusarhiivi külalistuba.

Info: Tiiu Kravtsev
Rahvusarhiivi Tallinna kogumisosakonna juhataja
tiiu.kravtsev@ra.ee
+372 693 8020