Eesti Rahva Muuseumi mälestuste kogumise võistluse “Uued väliseestlased” tähtaega on pikendatud kuni 31. juulini 2009. Kogumisvõistlus toimub koostöös Postimees Online’i ja Delfi uudisteportaaliga.

Võistlusele on oodatud vabas vormis pikemad ja lühemad kaastööd inimestelt, kes lahkusid Eestist iseseisvumise taastamise eel ja järel töö tõttu, perekondlikelt vm põhjustel. Oodatud on tööd nii nendelt, kes elavad siiani välismaal, kui ka nendelt, kes on tagasi Eestisse pöördunud.

Töid kirjutades võiks mõelda järgmistele küsimustele: miks läksite välismaale elama, kas läksite üksi või perega, kuidas toimus ümberasumine, kas teil oli tuttavaid/abilisi uuel asukohamaal, kuidas kulges sisseseadmine uues kohas, kuidas/kas leidsite tööd/õppimisvõimaluse, kuidas korraldasite laste haridustee jätkamise, kuidas õnnestus võõrasse keeleruumi sisseelamine , kas osalete eestlaste ühiskondlikus tegevuses, millised on kontaktid Eestiga, kuidas tunnete ennast uuel asukohamaal, kuidas ennast määratlete (väliseestlane, Rootsi/Kanada/USA jne eestlane, eestlane vmt).

Kirjutamisel võib kasutada küsimustikku, kuid see pole hädavajalik. Kirjutaja peaks lähtuma eeskätt sellest, mis on tema jaoks oluline.

Tööle lisada: nimi (soovi korral võite kasutada varjunime või jätta nime märkimata, sellisel juhul palun märkige kindlasti oma sugu); kontaktandmed; sünniaeg, sünnikoht; praegune elukoht; haridus, eriala, elukutse.

Lühemaid mõtteavaldusi võib kirjutada Postimees Online’is ja Delfis kommentaaridena. Pikemad kaastööd palutakse saata elektroonselt (piret.noorhani@erm.ee) või postiga (Piret Noorhani, Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, 51014 Tartu, Eesti).

Kõiki kaastöid säilitatakse Eesti Rahva Muuseumis.

Parimatele autoritele preemiad!

Info: piret.noorhani@erm.ee, t. +372 7350 423