Eesti Rahva Muuseum kuulutab välja mälestuste kogumise võistluse „Väliseestlaste reisid Nõukogude Eestisse“

Pärast Eesti sunniviisilist liitmist Nõukogude Liiduga eraldas Eestit muust maailmast „raudne eesriie“. Teise maailmasõja järgseil aastail olid piirid sama hästi kui kinni, hakates veidi paotuma 1950. aastate keskpaigas. Välisturism hakkas elavnema 1960. aastate teisel poolel, kuid jäi siiski väga piiratuks, olles totalitaarse režiimi tingimustes allutatud rangele kontrollile. 2008. aastal kutsus Eesti Rahva Muuseum Eesti inimesi meenutama oma välismaareise nõukogude ajal.

Samal ajal toimus ka teisesuunaline liikumine. Mõned välismaale põgenenud eestlased tulid Eestisse külla juba esimesel võimalusel – 1950. aastate lõpus ja 1960. aastail. Palju oli neid, kes kunagi ei külastanud okupeeritud kodumaad, samas oli 1970. ja 1980. aastail Eestisse sõitjate hulk juba märkimisväärne. Nüüd palub muuseum välismaal elavaid eestlasi kirja panna oma mälestusi reisidest Eestisse nõukogude ajal, oma muljeid Nõukogude Eestist, siinsest elust ja inimestest ning nõukogude süsteemist.

Võistlusele on oodatud nii pikemad kui lühemad vabas vormis kaastööd. Võite juhinduda küsimuslehest, vastates kas kõigile küsimustele või osale neist. Mõistagi ei suuda küsimustik hõlmata kõiki erinevaid olukordi, selle eesmärgiks on pigem mõtteid suunata. Võite kirjutada ka täiesti vabalt, etteantud küsimusi järgimata. Oodatud on muudki asjakohased mälestused, mis Teile olulised tunduvad. Kui käisite nõukogude ajal Eestis korduvalt, kirjutage neist reisidest eraldi või siis vaadelge erinevaid valdkondi aegade lõikes. Kui mõni kirjeldatav olukord on Teile väga tundlik, võite kasutada varjunime.

Eesti Rahva Muuseum on tänulik ka fotode eest, mis illustreerivad Teie poolt kirjutatut. Fotosid ja negatiive võetakse vastu kingitusena või laenatakse koopiate tegemiseks (saadetises palume ära märkida, kas neid soovitakse kinkida või laenata). Palume fotosid paberile mitte liimida. Andmed fotode kohta lisage eraldi lehel. Albumis olevaid fotosid poleks hea eraldada, saatke kogu album.

Tööle lisage vastaja isikuandmed: nimi (soovi korral võite jääda anonüümseks, kuid märkige sel juhul oma sugu); kontaktandmed; sünniaeg ja –sünnikoht; haridus, eriala; töökoht ajal, kui käisite Eestis.

Tööde esitamise tähtaeg on 30. september 2009. Kaastööd palume saata elektroonselt (anu.jars@erm.ee) või postiga (Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, 51014 Tartu, Eesti).

Kõiki kaastöid säilitatakse Eesti Rahva Muuseumis.

Parimatele kirjutajatele preemiad!

Info: Anu Järs, anu.jars@erm.ee, t. + 372 7350 440