Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu väliseesti andmebaasid

Väliseesti bibliograafiline andmebaas (VEART)
Andmebaas sisaldab üle maailma erinevates riikides ilmuvate väliseesti ajalehtede ja olulisemate ajakirjade artiklite jooksvat analüütilist bibliograafiat alates 1999. aasta aprillist. Sisult universaalse baasi koostamisel on valiku põhiprintsiibiks väliseestlaste elu kajastavate materjalide ning originaalartiklite kirjeldamine. Kodu-Eesti kohta avaldatud sõnumid ning siinses perioodikas ilmunud artiklite kordustrükid baasis ei peegeldu. Kõik kirjed on märksõnastatud. 1999. aastal loodud andmebaas jätkab kartoteeki, mis avab väliseesti ajalehtede sisu aastatest 1990-1999 ning olulisemate väliseesti ajakirjade sisu aastatest 1944-1999.

Väliseesti isikulooline andmebaas (VEPER)
Andmebaas sisaldab eri tegevusvaldkondade silmapaistvamate väliseestlaste isikuloolisi ja bibliograafilisi andmeid. Faktid põhinevad väliseesti ajakirjanduses ilmunud materjalidel viidetega konkreetsele allikale.
Seni kaartkartoteegina lugejateeninduses kohalkasutatavat andmebaasi hakati 2004. a. Lõpul arendama elektroonilises vormis perspektiiviga teha see kättesaadavaks ka veebis. Andmeid uute isikute kohta lisatakse ning olemasolevat informatsiooni täiendatakse pidevalt.
Andmebaasile VEPER annavad lisaväärtust otselingid raamatukogus koostatavale väliseesti perioodika artiklite andmebaasile VEART, samuti Eesti raamatukogude ühiskataloogile ESTER ja Internetis leiduvale vastavasisulisele materjalile.
Lisaks käesolevale elektroonilisele andmebaasile on raamatukogu väliseesti kirjanduse sektoris võimalik kasutada mahukat kaartkartoteeki.

Väliseesti autorite ilukirjanduslikud teosed võõrkeeltes (VEILU
Andmebaas sisaldab välismaal alates 1944. aastast ilmunud väliseesti autorite ilukirjanduslikke teoseid võõrkeeltes. Andmebaasis on kajastatud nii 1944. aastal välismaale põgenenud ja seal elanud eesti kirjanike teoste tõlked kui ka algupäraselt võõrkeeltes kirjutatud väliseestlaste ja nende järeltulijate ilukirjanduslikud raamatud. Kõik kirjed on märksõnastatud.

Väliseesti ajakiri “Eesti Kirik” (www.tlulib.ee/kirik)
Andmebaas sisaldab välismaal ilmunud ajakirja „Eesti Kirik” sisu aastatest 1950-2000. Lisaks põhiteemale on ajakirjas aastate jooksul leitud ruumi ka artiklitele kultuuri, ajaloo, kirjanduse ja kunsti vallast.