Rahvusarhiivi andmebaas AIS

Arhiivi infosüsteem ehk AIS on Rahvusarhiivi andmebaas, kus on teave arhiivis hoitavate dokumentide kohta. Olemuselt on AIS sarnane raamatukogude elektrooniliste andmebaasidega, mille abil saab raamatuid üles leida. AISi andmebaas on niisamasugune – otsisõnade abil saab üles leida dokumente ehk arhiivikeeli arhivaale, mille sisuga tutvumiseks tuleb aga enamjaolt tulla arhiivi. Arhivaalidele, mille digiteeritud kujutisi saab otse veebist näha, avaneb AISis vastav link.

Otsinguid saab teostada kas otsisõna või detailsema kirjeldusüksuse andmete sisestamisel. Täpse ülevaate otsingute teostamisest AISis leiate avalehelt pealkirja “Mis on AIS” alt.