Eesti Isikulooline Indeks (EILI)

Eesti Isikulooline Indeks (EILI) koondab viiteid kõikvõimalikes raamatutes, andmebaasides, kartoteekides, arhiivimaterjalides leiduvatele isikunimedele. Isikunime leidumise vaatamine on tasuta, viite vaatamine on osalt tasuline, 40% juhtudel tasuta. Lisatasu eest on võimalik tellida enamike raamatute vastavatest lehekülgedest koopiaid ja andmekogudest väljavõtteid.