Arhiivinduslik suvekool “Eestlaste kultuuripärand võõrsil. II”

august 14, 2008

Järjekordne arhiivinduslik suvekool „Eestlaste kultuuripärand võõrsil. II“ leidis aset Käsmus 17.-22. juunil 2008. Ürituse korraldajaks oli Mittetulundusühing Baltic Heritage Networki väliseesti arhiivide töörühm. Suvekooli läbiviimist toetas selgi aastal Rahvuskaaslaste programm (Haridus- ja Teadusministeerium).

Juba teist aastat järjest korraldab väliseesti arhiivide töörühm arhiivinduslikku suvekooli, mis seekord peeti Põhja-Eestis Käsmus, Laane pansionis. Suvekool on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele, kes tegelevad Eesti diasporaa kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega. Suvekooli on oodatud nii väliseesti arhiivides töötavad vabatahtlikud kui ka teised kultuuripärandi kogumisest ja säilitamisest huvitatud Eesti kogukondade liikmed, olgu idast või läänest. Sel aastal oli suvekoolist osavõtjaid üheksast riigist (Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Kanada, Läti, Rootsi, Saksamaa, Suurbritannia, Venemaa, Eesti), kokku veidi üle 50 inimese. Nii mitmedki neist olid juba 2007. aastal Võrumaal Kokel toimunud suvekoolis osalenud, kuid leidus ka uusi huvilisi. Esindatud olid Eesti Arhiiv Ühendriikides, Eesti Arhiiv Austraalias, Tartu Instituudi Arhiiv ja Raamatukogu (Toronto), Rootsi Eestlaste Liit, Kölni Eesti Rahvuskoondis, Karjala Kultuurikeskus, Karjala Rahvuslik Arhiiv, Immigratsiooni Ajaloo Uurimise Keskus (Minnesota), Kanada Eesti Kultuuripärandi Klubi, New Yorki Eesti Maja ja Peterburi Eesti Kultuuriselts.

Nende kuue päeva sisse, mil suvekool kestis, jagus nii tõsist tööd kui ka aktiivset puhkust. Avapäev kulus kohalejõudmiseks ja kohanemiseks, põhiosa päevast sisustas emeriitprofessor Enn Tarveli juhtimisel toimunud ringsõit ümbruskonnas (Käsmu, Palmse, Sagadi, Vihula, Altja ja mööda rannateed Käsmu tagasi). Tõsisem töö algas kolmapäeval, 18. juunil. Kolm esimest tööpäeva olid temaatlised: kultuuripärandi digiteerimine; kultuuripärand ja õigusküsimused; elulugude kogumine ja uurimine. Teemad valiti vastavalt 2007. aasta suvekoolis osalenute soovidele. Suvekooli neljas päev oli planeeritud nn vaba foorumi põhimõttel, kus kõik soovijad võisid esineda sõnavõttude või ettekannetega.

Kultuuripärandi digiteerimisele pühendatud päeva 18. juunil alustas Koit Saarevet (Rahvusarhiiv) ettekandega „Skannimine ja digiteerimine lihtsate vahenditega“. Juba spetsiifilisemaid valdkondi tutvustasid Ivi Tomingas (Filmiarhiiv), kes rääkis fotokogude digiteerimisest, Maido Selgmäe (Eesti Rahva Muuseum), kes tutvustas filmikogude digiteerimisega seonduvat, ning Jaan Tamm (Eesti Kirjandusmuuseum), kes andis põhjaliku ülevaate helikogude digiteerimisest. Õhtust vaba aega sisustas meeleolukas näide Eesti filmiajaloost – film „Noored kotkad“.

Järgnev päev oli pühendatud õigusküsimustele. Hanno Vares (Rahvusarhiiv) rääkis kultuuripärandist ja isikuandmete kaitsest ning Anne Kalvi (Tartu Ülikool) valgustas kultuuripärandi ja autoriõiguste kaitse küsimusi. Lisaks tutvustas Elizabeth Haven Hawley (Immigratsiooni Ajaloo Uurimise Keskus) kuulajatele oma ingliskeelses ettekandes õigusküsimusi USA arhiivides.

Kuna päeva jooksul olid kehva ilma toonud vihmapilved lõpuks hajunud ja päikestki näha, siis õnnestus suvekoolilistel Käsmu ajalugu ja legende hästi tundva Anto Juske juhtimisel ka teha väike ringkäik Käsmus, et selle kauni kohaga lähemalt tutvuda.

20. juunil jagasid oma teadmisi elulugude kogumise ja uurimise kohta Tiina Ann Kirss (Tartu Ülikool), Rutt Hinrikus (Eesti Kirjandusmuuseum) ja Riina Reinvelt (Eesti Rahva Muuseum). Sissejuhatuse teemasse tegi Tiina Ann Kirss, pannes osalejad mõtisklema elulugude olulisusest nn väikese ajaloona ning jagades oma kogemust Torontos elavate eestlaste elulugude kogumisel. Rutt Hinrikuse vahendusel said suvekoolis osalejad ülevaate elulugude kogumisest Eestis ja Ühenduse Eesti Elulood tegevusest. Riina Reinvelt rääkis väliseestlastega läbi viidud eluloolistest intervjuudest. Kasutades illustreerivaid näiteid kogutud materjalidest, jagas ta kuulajatele nõuandeid, kuidas peaks intervjueerija intervjuud läbi viima. Elulugudepäeva lõpetas nostalgiline „mälukildude õhtu“, kus suvekoolis osalejad jagasid teistega oma eluloolisi mälestusi teemadel „Minu esimene välisreis“ ja „Minu esimene külaskäik Eestisse“.

Nn vaba foorumi päeval oli suvekoolilistel võimalus tutvustada endi tegemisi ja pidada aru tulevikukoostöö üle. Samuti toimus koolitus väliseesti arhiivide kodulehekülgede toimetajatele. Sõnavõttudega esinesid Piret Noorhani (Baltic Heritage Networkist), Jaak Viller (Rahvuskaaslaste programmi tegevustest ja tulevikust), Anne Valmas (Tallinn Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Väliseesti Kirjanduse Keskusest), Aleksander Sünter (Eesti Pärimusmuusika Keskusest), Anne-Ly Reima ja Kaja Kumer-Haukanõmm (konverentsist „Diasporaa roll Eesti iseseisvuse taastamisel“), Elena Usatševa (Karjala Vabariigi Rahvusarhiivist ja Eesti Seltsist „Otšag“). Tiina Tamman Inglismaalt tutvustas oma uurimistööd August Tormast. Tõlkija Rūta Karma Lätist luges läti kirjaniku Inga Ābele novelli „Käsmu“, mis saanud inspiratsiooni kirjaniku Käsmu-muljetest. Esitleti Anne Valmase koostatud uudistrükist „Väliseesti mälestusteraamatud. Kirjanduse nimestik“.

Kui päeval hoolitses emotsionaalse vaatemängu eest ilmataat, lastes sadada nii paduvihma kui rahet, siis õhtul kujunes tujuküllaseks suvekooli lõpupidu. Loositi välja MTÜ BaltHerNeti toetuseks korraldatud õnneloosi võidud ja lauldi vanemaid ja uuemaid rahvalaule küll Veljo Tormise eestvedamisel, küll Aleksander Sünteri pillimängu saatel. Õnneloosi peavõit, milleks oli tasuta osavõtt MTÜ BaltHerNet konverentsist 2009 suvel, läks Maie Barrow’le, Eesti Arhiivi Austraalias juhatajale.

Pühapäevastes lõpukõnedes võeti kokku kõik see, mida oli suvekooli kestel mõeldud ja tuntud. On oluline omavahel regulaarselt kohtuda, et õppida uusi teadmisi, jagada kogemusi ja sõlmida kontakte edasise koostöö tugevdamiseks. Eesti kultuuripärandi säilitamisele pühendunud mõistavad koostööst tekkiva sünergia ja edasiviiva jõu olulisust. Suvekoolis osalejate hulgas leidus neidki, kes soovisid astuda MTÜ BaltHerNeti liikmeks, et toetada MTÜ eesmärke ja arendada ühistööd väliseesti ja -balti kultuuripärandi säilitamisel.
2009. aastal korraldab MTÜ BaltHerNet suvekooli asemel rahvusvahelise konverentsi, mis toimub 7.-10. juulil Tartus. Üritus on jätkuks 2006 Tartus peetud välisbalti arhiivide konverentsile.

Karin Kiisk
Vaata pilte
Lisaks: Sydney Archivists in Käsmu Summer 2008. Jüri Voan

Suvekool “Eestlaste kultuuripärand võõrsil II”. Epp Aruja