Alates detsembrist ootame Kanada eestlasi vastama väliseesti koolipärimuse küsitlusele

detsember 3, 2020

Johanna Helin, Piret Noorhani, Piret Voolaid

Väliseesti Muuseum Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist välja koolipärimuse kogumise võistluse Kanada eestlastele. Kaastöid oodatakse nii tänastelt õpilastelt kui ka varem koolis õppinud ja/või töötanud inimestelt kuni 1. juunini 2021. Kogumisaktsioon on pühendatud tänavu meie seast lahkunud Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli kauaaegse juhi Edgar Marteni mälestusele.

Laste- ja noortepärimust on kogutud Eestis alates 1920. aastatest. Suured üleriigilised koolipärimuse kogumise aktsioonid on toimunud kolmel korral, 1992, 2007 ja 2018. Seekordse ettevõtmise eesmärk on jäädvustada väliseesti koolilaste maailm just sellisena, nagu see tänapäeval on. Kuid vastama on oodatud ka täiskasvanud, kelle kooliaeg on küll ammu möödas, aga mälestused sellest ajast on ikka meeles, ja nüüd on võimalus neid ka jagada ja tulevaste põlvede jaoks jäädvustada. Üks ettevõtmise sihte on kindlasti soov Eestis seni vähe tähelepanu saanud väliseesti pärimust ja noortekultuuri teadvustada ja fikseerida, et seda hiljem analüüsida, näiteks võrrelda kodu- ja väliseesti koolielu nii tänapäeval kui ka minevikus. Materjali põhjal on plaanis tulevikus koostada laiemale huviliste ringile suunatud kogumikke ja näitus, mida eksponeeritakse nii Kanadas kui ka Eestis.

Oodatud on vastused järgmistel teemadel:

  • naljad ja anekdoodid
  • hirmud, uskumused, ennustamine
  • tähtpäevad ja peod
  • vaba aeg ja sõbrad
  • mängud

Vastata võib kõikidele teemadele, mis ennast köidavad. Abivahendina soovitame kasutada Eesti Kirjandusmuuseumis koostatud küsitluskava kodulehel www.folklore.ee/kp, mis on olemas nii pdf-faili kui veebivormina. Küsimustele võib vastata ka vabas vormis, pannes kõik kirja nii nagu meelde tuleb.

Vastused võib ära saata kolmel viisil:

  1. otse veebivormi täites. Kõike ei pea ühekorraga täitma: poolelioleva vormi saab salvestada, vajutades nupule „Salvesta mustand!“. Hiljem jätkamiseks tuleb avada veebivorm uuesti samas arvutis sama veebibrauseriga.
  2. eraldi failina, mille võib saata aadressil: kp@folklore.ee
  3. paberil: märksõnaga „Koolipärimus“ aadressil Väliseesti Muuseum/VEMU 310 Bloor St. W., Toronto, ON M5S 1W4. VEMU korraldab laekunud kaastööde koopiate saatmise Eesti Kirjandusmuuseumi. Laekunud kaastöid säilitatakse nii Kirjandusmuuseumis kui ka VEMUs.

Failis või paberil vastates palume lisada iga vastuse juurde küsimuse numbri ja jätta lehe vasakust servast 3 cm vabaks. Palume lisada vastusele oma nimi, sugu, vanus, kool, klass, elukoht ja võimalusel e-posti aadress. Tagame andmete konfidentsiaalse kasutuse; hilisemal analüüsimisel vastaja andmeid tema vastustega ei seostata, materjali avaldamise korral tuuakse ära vastaja vanus ja sugu, kuid mitte tema nimi.

Küsitlusele võib julgelt vastata nii eesti kui ka inglise keeles. Ootuspäraselt võivad eesti ja kanada pärimus ja mälestused põimuda, ka eri kultuuride vastasmõjud pakuvad teadlastele põnevat uurimisainest.

VEMU on huvitatud ka igasugustest materjalidest ja esemetest, mis on seotud kooliajaga: fotod, joonistused, koolivihikud, eksamimaterjalid ja muud koolitööd, kirjad, kooli ajal koostatud almanahhid, ajakirjad vmt, videod, helilindistused jne. Fotodele, videotele ja helisalvestistele palume lisada olukorra/ürituse kirjeldus, toimumise aeg ja koht ning salvestise autor. Internetist kopeeritud fotode puhul on vaja omaniku luba ja viidet, kelle tehtud fotod on. Kõik materjalid võib toimetada VEMUsse (310 Bloor St. W., Toronto, ON M5S 1W4) või kirjutades aadressil piret.noorhani@vemu.ca. Kõiki kooliteemalisi materjale hoiustatakse tulevikus VEMUs.

Põhjalikumaid kaastöid on plaanis autasustada nii raamatute kui ka rahaliste auhindadega. See on esimene väliseestlastele suunatud suurem koolipärimuse kogumisaktsioon, mistõttu on iga osavõtt väga väärtuslik!