Väliseesti kirjanduse keskus (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu)

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu väliseesti kirjanduse keskuses on kõige täielikum väliseesti kirjanduse kogu Eestis. 2009. aasta lõpuks sisaldasid väliseesti kirjanduse keskuse kogud üle 36 tuhande trükise, sh ligi 6000 nimetust raamatuid ja üle 700 nimetuse perioodikat.

Keskuses koostatakse mitmeid olulisi andmebaase –veebis kättesaadav väliseestlaste isikulooline andmebaas VEPER, mis sisaldab üle 1000 isiku eluloolisi andmeid. Andmebaas VEART on abiks väliseesti perioodikas ilmunud artiklite leidmisel. Andmebaas VEILU sisaldab väliseesti autorite võõrkeeltesse tõlgitud ja võõrkeeltes kirjutatud ilukirjanduslikke teoseid. Kõik nimetatud andmebaasid on kättesaadavad ka TLÜ Akadeemilise Raamatukogu koduleheküljelt ja võimaldavad infot otsida autorite ja märksõnade järgi.

Digiteeritud kujul (http://dea.nlib.ee) on kättesaadavad 9 väliseesti ajalehte:
Eesti Post (Saksamaa)
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Eesti Teataja (Rootsi)
Meie Kodu (Austraalia)
Stockholms- Tidiningen Eestlastele (Rootsi)
Teataja (Rootsi)
Vaba Eestlane (Kanada)
Võitleja (Kanada)
Välis-Eesti (Rootsi)

Digiteerimisel on USAs ilmuv ajaleht Vaba Eesti Sõna.

Keskus tegeleb ka uurimistööga, avaldades artikleid ja kogusid tutvustavaid väljaandeid.

Väliseesti kirjanduse keskuses laenutatakse kirjandust ja vastatakse lugejate päringutele esmaspäevast reedeni kella 10.00-18.00 aadressil Tallinn, Rävala pst 10, 3. korrus. E-post: valiseesti@tlulib.ee , tel +372 6659437.