Sport

Books
• Eesti mastersport 1975–1990 = Estonian masters athletics / koost. Ermo Kulmar ; kaasautorid: Aarand Roos ja Alfred Skonberg. New York, 1991. 192 lk.

• Eesti Spordiliit USA’s : 1964-2004. USA, 2004. 40 lk.

• Lääne, Tiit. Välis-Eesti spordielu 1940–1991 : Austraalias ja Uus-Meremaal, Saksamaal, Rootsis, Kanadas, USAs ja teistes riikides. Tallinn, 2000. 375 lk.

• Rahvuslik spordiajalooline juubel : Eesti Spordiselts Kalev Torontos 50 aastat 24. mai (28. aprill) 1951–24. mai 2001 / koost. Elmar Hermann. Toronto, 2002. 280 lk.

• Roos, Aarand. Eesti kergejõustiku pool sajandit paguluses. Tallinn, 1998 167 lk.